“Изработка и монтаж на 1 бр.временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от проекта“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България“ 2014-2020, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП

Статус: Възложена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор
публикуван на: 16.08.2021 15:49:11
833,3 KB
Приложения към договора
публикуван на: 12.06.2020 17:11:11
877,6 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 12.06.2020 16:40:23
393,8 KB
Договор
публикуван на: 12.06.2020 16:40:23
1,4 MB
Решение за избор на изпълнител
публикуван на: 25.03.2020 11:06:17
824,1 KB
Протокол №2
публикуван на: 25.03.2020 11:06:17
931,5 KB
Протокол №1
публикуван на: 25.03.2020 11:06:17
1,5 MB
Съобщение за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 12.03.2020 14:43:17
757,3 KB
ЕЕДОП
публикуван на: 26.11.2019 16:43:23
76,7 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 26.11.2019 16:43:23
281,3 KB
Проект на договор
публикуван на: 26.11.2019 16:43:23
269,2 KB
Документация и образци
публикуван на: 26.11.2019 16:43:23
342,3 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 26.11.2019 16:43:23
405,9 KB
Решение № РД 24-186/26.11.2019 г.
публикуван на: 26.11.2019 16:43:23
4,3 MB

Краен срок за подаване на оферта

17.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

17.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.