"Провеждане на процедура по Екологична оценка и/или оценка на съвместимост на Програмата за КАВ, по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони."

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 21.09.2021 16:51:21
541,2 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 14.07.2020 13:39:36
390,1 KB
Договор от 25.06.2020 г. със "Савекс" ЕООД
публикуван на: 14.07.2020 13:39:36
2,2 MB
Решение № РД 24-72 от 13.05.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 13.05.2020 17:03:49
452,6 KB
Протокол № 4 от 11.05.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 13.05.2020 17:03:49
480,7 KB
Протокол № 3 от 24.04.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 13.05.2020 17:03:49
448,2 KB
Протокол № 2 от 25.03.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 13.05.2020 17:03:49
741,5 KB
Протокол № 1 от 20.02.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 13.05.2020 17:03:49
407,3 KB
Съобщение №91-00-152 от 21.04.2020 г. за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
публикуван на: 21.04.2020 16:00:35
239,6 KB
Съобщение №91-00-115 от 30.03.2020 г. за отмяна на отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 30.03.2020 16:54:19
1,4 MB
Съобщение №91-00-106 от 25.03.2020 г. за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
публикуван на: 25.03.2020 14:41:35
202,9 KB
Решение № РД 24-14 от 28.01.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 28.01.2020 17:06:24
708,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 28.01.2020 17:06:24
402,3 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 28.01.2020 17:06:24
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

18.02.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.02.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.