"Провеждане на процедура по Екологична оценка и/или оценка на съвместимост на Програмата за КАВ, по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони."

Статус: Отворена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Решение № РД 24-14 от 28.01.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 28.01.2020 17:06:24
708,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 28.01.2020 17:06:24
402,3 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 28.01.2020 17:06:24
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

18.02.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.02.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.