Почистване и осигуряване на проводимост на речните корита и бреговете на река Янтра и река Негованка в критични участъци на територията на Община В. Търново, по обособени позиции

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособена позиция № 1: - Четвърти участък на река Янтра в участъка - 350 м преди и 150 м след моста на общински път между село Леденик и село Шемшево / дължина 500 м/ и пети участък на река Янтра в участъка: ”Леската” /150 м западно от воденицата на с. Леденик/ - 400 м по течението на реката след “Леската“ /150м южно от воденицата/;

Обособена позиция№ 2: - Първи участък на река Янтра в участъка – от Дъгов мост на републикански път І-4 ”София –Велико Търново - Варна до 50м след бетонен мост за ж.п. гара Велико Търново / дължина 600 м/ и участък р. Негованка - 800 м преди (въжен мост) и 200 м след каменен мост в центъра на с. Емен.

Обособена позиция №3 с предмет:  Действия по осигуряване на проводимост на речен участък около мостови съоръжения на р. Янтра, при с. Пушево, община Велико Търново;

Обособена позиция №4 с предмет: Действия по осигуряване на проводимост на речен участък около мостови съоръжения на р. Янтра, при с. Самоводене, община Велико Търново

Обособена позиция №5 с предмет: Действия по разчистване на мостово съоръжение на р. Бохот, с. Хотница община Велико Търново,

на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП от ОП №3 до ОП №5 включително, са възложени по реда валиден за индивидуалната им стойност, тъй като стойността на съответната позиция не надхвърля 156 464 лв. без ДДС, както и общата стойност на тези позиции не надхвърля 20% от общата стойност на поръчката.

Документация

Файл Размер
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 17.06.2020 13:50:51
480,5 KB
Проекти част Хидротехническа Шести участък
публикуван на: 17.06.2020 13:50:51
9,5 MB
Проекти част Хидроложки доклад Шести участък
публикуван на: 17.06.2020 13:50:51
8,7 MB
Проекти част ПБЗ Шести участък
публикуван на: 17.06.2020 13:50:51
6,4 MB
Проекти част Геодезия Шести участък
публикуван на: 17.06.2020 13:50:51
3,8 MB
Проекти част ПБЗ Пети участък
публикуван на: 17.06.2020 13:50:51
7,8 MB
Проекти част Геодезия и Хидротехническа Пети участък
публикуван на: 17.06.2020 13:50:51
9,6 MB
Проекти част Хидротехническа Четвърти участък
публикуван на: 17.06.2020 13:50:51
7,8 MB
Проекти част ПБЗ Четвърти участък
публикуван на: 17.06.2020 13:50:51
8,3 MB
Проекти част Геодезия Четвърти участък
публикуван на: 17.06.2020 13:50:51
3,4 MB
Проекти част Хидротехническа Първи участък
публикуван на: 17.06.2020 13:50:51
5,7 MB
Проекти част Геодезия и Транспортна схема Първи участък
публикуван на: 17.06.2020 13:50:51
6,7 MB
Решение РД 24-87 от 12.06.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 15.06.2020 16:54:15
1,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 15.06.2020 16:54:15
472,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

17.07.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

17.07.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.