Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община Велико Търново

Статус: Възложена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 31.08.2020 16:22:48
391,8 KB
Договор от 17.08.2020 г. с "Маридел 2012" ЕООД
публикуван на: 31.08.2020 16:22:48
2,7 MB
Решение №РД 24-99 от 27.07.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 27.07.2020 16:58:53
531,7 KB
Доклад от дата 10.07.2020 г.
публикуван на: 27.07.2020 16:58:53
792,8 KB
Протокол №4 от дата 10.07.2020 г.
публикуван на: 27.07.2020 16:58:53
295,4 KB
Протокол №3 от дата 07.07.2020 г.
публикуван на: 27.07.2020 16:58:53
596,5 KB
Протокол №1 от дата 01.06.2020 г.
публикуван на: 27.07.2020 16:58:53
218,1 KB
Съобщение №91-00-229 от 07.07.2020 г. за отваряне и оповестяване на ценовото предложение
публикуван на: 07.07.2020 14:56:19
79,8 KB
Протокол №2 от дата 08.06.2020 г.
публикуван на: 08.06.2020 16:37:46
489,9 KB
Решение №РД 24-71 от 13.05.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
260,7 KB
Покана №5300-22755-1 от 13.05.2020 г. до "Главболгарстрой" АД
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
1011,2 KB
Покана №53-3101-1 от 13.05.2020 г. до "Маридел 2012" ЕООД
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
1003,8 KB
Покана №53-3100-1 от 13.05.2020 г. до "Еко Традекс Груп" АД
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
1018,8 KB
Образци
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
778,3 KB
Проекти част Обща 2
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
8,0 MB
Проекти част Обща 1
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
7,9 MB
Проекти част Технилогична 6
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
9,7 MB
Проекти част Технилогична 5
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
9,7 MB
Проекти част Технилогична 4
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
9,6 MB
Проекти част Технилогична 3
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
9,8 MB
Проекти част Технилогична 2
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
7,7 MB
Проекти част Технилогична 1
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
9,0 MB
Проекти част Биологична рекултивация
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
2,2 MB
Проекти част План за собствен мониторинг
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
3,3 MB
Проекти част ПБЗ
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
2,0 MB
Проекти част Пожарна безопасност
публикуван на: 13.05.2020 16:57:18
408,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

29.05.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

29.05.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.