„РАЗШИРЕНИЕ НА ПОДЗЕМНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО”

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 08.06.2020 09:00

№ в РОП/ПОП: 00073-2020-0033

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=981715&mode=view

Документация

Файл Размер
Решение № РД 24-90 от 23.06.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информция
публикуван на: 25.06.2020 15:56:48
1,5 MB
Проект на договор
публикуван на: 25.06.2020 15:56:48
32,5 KB
Разяснение №91-00-213 от 24.06.2020 г. по документация за участие
публикуван на: 24.06.2020 15:47:03
1,4 MB
ЕЕДОП
публикуван на: 12.06.2020 15:16:08
74,9 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 12.06.2020 15:16:08
1,8 MB
Документация и образци
публикуван на: 12.06.2020 15:16:08
112,4 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 12.06.2020 15:16:08
330,5 KB
Решение № РД24-80/09.06.2020 г.
публикуван на: 12.06.2020 15:16:08
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

27.07.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.07.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.