Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт.

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 15.12.2023 16:39:04
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 15.03.2021 16:53:37
1,4 MB
Договор от 16.02.2021 г. с "Консултантска агенция по информационни технологии" ЕООД
публикуван на: 15.03.2021 16:53:37
2,2 MB
Решение № РД 24-168 от 14.12.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 17.12.2020 14:59:27
628,3 KB
Доклад от 03.12.2020 г. на комисията
публикуван на: 17.12.2020 14:59:27
3,5 MB
Протокол № 2 от дати 26.08.2020 г., 16.09.2020 г. и 03.12.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 17.12.2020 14:59:27
2,2 MB
Съобщение № 91-00-317 от 11.09.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 11.09.2020 15:35:36
226,8 KB
Протокол от дата 20.07.2020 г.
публикуван на: 07.08.2020 15:41:23
1,6 MB
Техническа спецификация към обществена поръчка 00073-2020-0015
публикуван на: 16.06.2020 15:06:43
76,3 KB
Документация
публикуван на: 16.06.2020 15:06:43
1,0 MB
Решение №РД 24-82/11.06.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 15.06.2020 16:31:28
1,0 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 15.06.2020 16:31:28
1,7 MB

Краен срок за подаване на оферта

17.07.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

17.07.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.