Декларации по чл.12

Служител Длъжност/отдел Декларация
Аглая Костова Юрисконсулт / Отдел "Управление на собствеността"
Айля Сюлейманова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Албена Попова Главен специалист / Ресен
Албена  Ангелова Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Албена  Беренска Кмет / Беляковец
Александър Петров Електромонтьор
Ангел Вукадинов Оператор
Андрей Тотев Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Андрей Явашев Кметски наместник / Момин сбор
Андриана Попова Старши специалист / Никюп
Анелия Радева Главен специалист / Шемшево
Анета Пенева Главен специалист / Килифарево
Ани Янкова Главен експерт / Отдел "Устройство на територията"
Анита Тананеева Старши специалист / Самоводене
Антон Койнаков Технически сътрудник
Антон  Кръстев Кмет / Леденик
Антони Цонев Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Антония Папазова Главен счетоводител / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
арх. Донка Колева-Радева Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Атанас Грозданов Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Биляна Чолакова Старши експерт / Отдел "Човешки ресурси"
Божидара Нейкова Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Борислав Янков Оператор
Борислав Стоянов Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Валентин Димитров Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Валентин Къндев Кмет / Самоводене
Валентина Стайкова-Недева Главен юрисконсулт / Звено "Административно обслужване на ВТОБС"
Валентина Георгиева Главен специалист / Дебелец
Валентина Димитрова Старши специалист / Русаля
Ваня Андреева Кмет / Арбанаси
Ваня Косинчева Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Ваня Шишкова Старши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Ваня Йоргова Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Васил Дончев Оператор
Василка Велкова Младши експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Вежен Пенев Директор на дирекция / Дирекция "Местни данъци и такси"
Велина Монова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Венета Радева Касиер / Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“
Венета Ангелова Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Венцеслав Сапунджиев Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Вера Станкова Главен вътрешен одитор / Звено "Вътрешен одит"
Веселин Стойков Главен специалист / Отдел "Околна среда"
Веселка Досева Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Веска  Михайлова Главен специалист / Балван
Виолета Христова Главен специалист / Миндя
Владимир Шумелов Координатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Владимир Бошнаков Диригент на Духов оркестър при Община Велико Търново
Владимир  Стоянов Кметски наместник / Емен
Владислава Андреева Координатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Вълкана Тарапанова-Русева Главен експерт/ отдел "Околна среда"
Галина Георгиева Старши експерт / Килифарево
Галя Цанкова Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Галя Филева Телефонист
Георги Камарашев Заместник-кмет "Строителство и устройство на територията"
Георги Чукуров Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Георги Минков Кинолог
Георги Тананеев Оператор
Георги Горчев Кмет / Шереметя
Георги  Давидов, д-р Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Гергана Цвяткова Юрисконсулт / Отдел "Управление на собствеността"
Гинка Методиева Кметски наместник / Големаните
Гинка Бойчева Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Гица Лазарова Кмет / Пчелище
Глория Иванова Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Грета Маринова Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки"
Грета Иванова Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Грета Василева Главен специалист / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Григор Григоров Главен специалист / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Даниел Панов Кмет / Кмет на Община Велико Търново
Даниел Дончев Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Даниел Тонков Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Даниела Дойнова Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Даниела Владимирова Главен юрисконсулт / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
Даниела Пелова Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Даниела Тодорова Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Даниела  Данчева Главен счетоводител / Дирекция "Бюджет и финанси"
Даниела  Братованова Счетоводител / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Деница Илиева Старши експерт/ отдел "Устройство на територията"
Десислав  Йорданов Кмет / Хотница
Десислава Иванова Кмет / Миндя
Десислава Филчева Старши експерт / Звено "Административно обслужване на ВТОБС"
Десислава Йонкова Директор на Дирекция / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
Детелина Александрова Главен специалист / Отдел "Гражданска регистрация"
Диана Цветкова-Христова Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Диана Козовска Началник на отдел / Отдел "Човешки ресурси"
Диана Трухчева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Диана Гавраилова Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Диана Калчева Вътрешен одитор / Звено "Вътрешен одит"
Димитър Павлов Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Димка Стефанова Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Димчо Йовков Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Добрин Георгиев Кмет / Къпиново
Донелия Деливерска-Епитропова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
д-р Диляна Вачкова-Петрова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Евгени Генов Оператор
Елена Антонова Главен специалист / Водолей
Елеонора Бъчварова-Николова Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Елхичка Иванова Младши експерт / Хотница
Живка Неделчева-Попова Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Жоро Ковачев Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Златко Златков Младши експерт/ отдел "Околна среда"
Зорница Николова Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Зорница Кънчева-Миладинова Началник на отдел / Отдел "Околна среда"
Иван Паунов Ръководител ВО / Звено "Вътрешен одит"
Иван Илиев Главен специалист / Отдел "Териториално развитие"
Иван Иванов Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Иван Иванов Оператор
Иван Иванов Шофьор
Иван Чолаков Кмет / Малки чифлик
Иван Църов Директор
Иван Иванов Технически сътрудник
Иван Кръстев Главен специалист / Звено "Връзки с обществеността и
Иванела Иванова Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Ивелина Гайдарова Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Ивелина Йорданова Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Иво Лазаров Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Илиана Христова-Пушкарова Старши експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Илия Илиев Оператор
Илия Илиев Главен специалист / Отдел "Управление на собствеността"
Илия  Илиев Кметски наместник / Въглевци
Илиян Недев Управител
Илияна Владимирова Старши специалист / Отдел "Устройство на територията"
инж. Валентина Миткова Началник на отдел / Отдел "Териториално развитие"
инж. Веселин Нинчев Главен експерт / Звено "Връзки с обществеността и протокол"
инж. Веселин Станчев Главен експерт / Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"
инж. Галина Маринова Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
инж. Галя Кръстева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
инж. Динко Кечев Директор на дирекция / Дирекция "Строителство и устройство на територията"
инж. Ивайло Дачев Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
инж. Иван Петров Главен специалист / Отдел "Околна среда"
инж. Милен Генчев Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
инж. Тихомир Манов Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
инж. Цанко Бояджиев Началник на отдел / Отдел "Техническа инфраструктура"
Инна Велчева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Инна Никова Главен специалист / Дебелец
Йоана Илиева Главен юрисконсулт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Йоана Стефанова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Йоанна Данчева Експерт "Информационно обслужване и услуги"
Йордан Дурчев Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Йордан Кушев Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Йорданка Атанасова Кмет / Никюп
Йорданка Антонова Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Йорданка Баева-Стоянова Главен специалист / Къпиново
Йорданка Пашова Главен специалист / Ресен
Калина Иванова Директор
Катя Динушева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Катя Дончева Младши експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Кирил Ангелски Кмет / Шемшево
Кирил Кирилов Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Клавдия Ненова Младши експерт / Килифарево
Костадин Узунов Оператор
Красимир Стоянов Оператор
Красимир Минчев Кметски наместник / Буковец
Красимира Денева Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Красимира Ружева Старши специалист / Килифарево
Красимира Узунова Икономист финанси / Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“
Красимира Маринова Младши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Красимира  Мицканова Старши експерт / Самоводене
Кристина Димитрова Старши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Кристина  Йорданова Директор
Кристина   Георгиева Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Лора Бъчварова Главен експерт / Отдел "Устройство на територията"
Любен Димитров Кинолог
Любомира Никова Старши експерт / Ресен
Магдалена Захариева Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Малина Попова Кмет / Присово
Маргарита Матева Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Мариана Варнева Старши юрисконсулт / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
Мариана  Иванова Старши експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Мариела Костадинова Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Мариела Митрева Младши експерт / Деловодство
Мариела Цонева Директор на дирекция / Дирекция "Проекти и програми"
Мариета Недева Главен специалист / Ново село
Мариета Николова Куриер
Мариета Русева Старши експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Марин Георгиев Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Марина Йорданова Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Маринела Желева Началник на отдел / Отдел "Управление на собствеността"
Мария Георгиева Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Мария Василева Главен специалист / Дичин
Мариян Маринов Директор на дирекция / Дирекция "Бюджет и финанси"
Марияна Йовчева Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Мартин Митев Директор
Мая Георгиева Старши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Мая Кутева Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Мая Шипкалиева Главен експерт / Деловодство
Мая Иванова Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Миглена Върбанова Главен специалист / Церова Кория
Миглена Стефанова Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Мила Милчева Организатор Изложбени зали „Рафаел Михайлов“
Милен Мирчев Кмет / Водолей
Милена Стефанова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Милена Петрова Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Милена Филипова Главен експерт / "Административно обслужване на ВТОБС"
Милена Курдова Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Милица Тишева Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Мирослава Цонева Главен експерт/ отдел "Околна среда"
Михаел Ангелов Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Михаела Чаушева Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Мустан Юсменов Кметски наместник / Велчево
Надежда Маркова-Михалева Кметски наместник / Ветринци
Надка Лазарова Старши специалист / Присово
Надка Стефанова Главен специалист / Отдел "Гражданска регистрация"
Надя Пушкарова-Нейкова Главен специалист / Беляковец
Надя Петрова Директор на дирекция / Дирекция "Обществени поръчки"
Наталина Пиронска Младши експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Наталия Филева Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Наталия Георгиева Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Наталия Петкова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Наталия Манчева Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки"
Наталия Друмева Младши експерт
Наталия Дамянова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Недьо  Георгиев Кмет / Балван
Нейко Генчев Заместник-кмет / Заместник-кмет "Хуманитарни дейности"
Нели Балъкова-Ганчева Старши експерт/ отдел "Устройство на територията"
Нели Любенова Главен експерт/ отдел "Околна среда"
Нелина Църова Директор на дирекция / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Ненчо Ненов Главен специалист / Килифарево
Николай Миладинов Главен експерт / Отдел "Устройство на територията"
Николай Малаков Главен архитект на Община Велико Търново / Главен архитект
Николай Теодосиев Кмет / Дичин
Николай Зарков Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Николай Иринчев Шофьор
Николай Петков Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Николина Ангелова Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Николина Военкина-Бояджиева Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Олга Петърчева Главен юрисконсулт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Павел Христов Началник на отдел / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Павлина Желязкова Старши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Паша Илиева Директор
Пенка Игнатова Директор на дирекция / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Петко Павлов Управител
Петко Стоянов Шофьор
Петър Петров Домакин
Петя Тотева Кмет / Плаково
Пламен Димитров Младши експерт / Килифарево
Пламен Петков Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Пламена Иванова Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Пламена Марчева Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Полина Димова Главен специалист / Плаково
Радослава Иванова Кмет / Ресен
Радостина Илиева Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Ренета Митева Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Розалия Стефанова Секретар на Община Велико Търново
Росен Атанасов Кинолог
Росица Димитрова Директор на дирекция / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Росица  Цонева Главен специалист / Вонеща вода
Ростислав Грънчаров Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Рудина Гърдева Младши експерт / Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"
Румен Петров Директор
Румяна Янчева Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Румяна Стойкова Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Русанка Александрова Главен юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки"
Сашко Начев Кмет / Русаля
Светла Стефанова Управител / Областен информационен център
Светозара Инджиева - Стефанова Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Светослав Стефанов Eксперт "Комуникация, информация и логистика"
Свилена Стойчева Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Севдалина Вълковска Управител
Силвия Кинова Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Силвия Тодорова Главен специалист / Леденик
Силвия Шипкалиева-Илиева Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Славка Пройчева-Стефанова Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Славка  Захариева Главен специалист / Дебелец
Снежана Пенчева Началник на отдел / Отдел "Гражданска регистрация"
Снежана Димитрова Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Снежана Данева-Иванова Заместник-кмет / Заместник-кмет "Финанси"
Снежана  Първанова Кмет / Дебелец
Соня Пенева Младши експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Станимир Борисов Уредник
Станимир Борисов Уредник / Изложбени зали „Рафаел Михайлов“
Стела Цанкова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Стелиана Великова Служител ЧР и Вероизповедания / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Стефан Лесов Кинолог
Стефан Стефанов Кметски наместник / Войнежа
Стефан Йовчев Главен специалист / Дебелец
Стефан Стефанов Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Стефка Стефанова Главен специалист / Пчелище
Стефка Табакова Младши експерт / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
Стефка Иванова Главен специалист / Дебелец
Стефчо Янков Оператор
Стойна Младенова Главен специалист / Отдел "Околна среда"
Таня Маринова-Врежакова Юрисконсулт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Таня Джорджева Директор
Татяна Недялкова Главен специалист / Шереметя
Татяна Рачева Управител
Теменужка Герева Главен експерт / Отдел "Териториално развитие"
Теодора Станчева Началник на отдел / Отдел "Устройство на територията"
Теодора Филева Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Теодора Чамуркова Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Теодора  Станчева Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Тодорка Гушева Главен специалист / Дебелец
Хатидже Юсменова Юрисконсулт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Христина Христова-Гърдева Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Христина Лазарова Организатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Христина Станчева Секретар на МКБПП / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Христина Йоргова-Николова Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Христина Маринова Главен специалист / Деловодство
Христо Цветков Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Христо Павлов Главен експерт / Звено "Връзки с обществеността и протокол"
Христо Георгиев Кметски наместник / Ялово
Христо Христов Кмет / Ново село
Христо Медникаров Кметски наместник / Габровци
Христо  Кунчев Кмет / Церова Кория
Цанко Стефанов Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Цветана Петрова Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Цветелина Цветанова Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Цветозара Иванова Главен експерт / Отдел "Териториално развитие"
Цветомира Цанева Главен експерт / Звено "Финансов контрол"
Цецка Байчева Главен експерт / Отдел "Териториално развитие"
Цоньо Пилев Кмет / Килифарево
Юлия Костадинова Кметски наместник / Пушево
Юлия Ангелова Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Юлия Ликоманова-Мутафчиева Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Явор Иванов Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки"
Янко Първанов Кметски наместник / Райковци
Янко  Първанов Кмет / Вонеща вода

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.