Декларации по чл.12

Служител Длъжност/отдел Декларация
Аглая Костова Юрисконсулт / Отдел "Управление на собствеността"
Айля Сюлейманова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Албена Попова Главен специалист / Ресен
Албена  Ангелова Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Албена  Беренска Кмет / Беляковец
Александра Пенчева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Александър Петров Електромонтьор
Ана Тодорова Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Ангел Вукадинов Оператор
Андрей Явашев Кметски наместник / Момин сбор
Андрей Тотев Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Андриана Попова Старши специалист / Никюп
Анелия Радева Главен специалист / Шемшево
Анета Пенева Касиер / Килифарево
Ани Янкова Главен експерт / Отдел "Устройство на територията"
Анита Тананеева Старши специалист / Самоводене
Антоанета  Тодорова Кмет / Водолей
Антон Койнаков Технически сътрудник
Антон  Кръстев Кмет / Леденик
Антони Цонев Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Антония Папазова Главен счетоводител / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
арх. Донка Колева-Радева Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Атанас Грозданов Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Биляна Чолакова Старши експерт / Отдел "Човешки ресурси"
Божидара Нейкова Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Бонка Тодорова Главен специалист / Килифарево
Борислав Стоянов Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Борислав Янков Оператор
Валентин Димитров Старши експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Валентина Димитрова Старши специалист / Русаля
Валентина Стайкова-Недева Главен юрисконсулт / Звено "Административно обслужване на ВТОБС"
Валентина Георгиева Главен специалист / Дебелец
Ваня Шишкова Старши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Ваня Косинчева Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Ваня Йоргова Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Ваня  Андреева Старши експерт / Арбанаси
Васил Дончев Оператор
Василена Георгиева Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Василка Велкова Младши експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Вежен Пенев Директор на дирекция / Дирекция "Местни данъци и такси"
Велина Монова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Венелина Щърбанова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Венета Ангелова Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Венета Радева Касиер / Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“
Вера Станкова Главен вътрешен одитор / Звено "Вътрешен одит"
Веселин Стойков Главен специалист / Отдел "Околна среда"
Веселина Атанасова Младши експерт / Отдел "Човешки ресурси"
Веселка Досева Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Веска  Михайлова Главен специалист / Балван
Владимир Шумелов Координатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Владимир Бошнаков Диригент на Духов оркестър при Община Велико Търново
Владимир  Стоянов Кметски наместник / Емен
Владислава Андреева Координатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Вълкана Тарапанова-Русева Главен експерт/ отдел "Околна среда"
Вяра Димитрова Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Галина Георгиева Старши експерт / Килифарево
Галя Филева Телефонист
Галя Цанкова Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Георги Йорданов Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Георги Минков Кинолог
Георги Чукуров Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Георги Камарашев Заместник-кмет "Строителство и устройство на територията"
Георги Тананеев Оператор
Георги  Давидов, д-р Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Гергана Цвяткова Юрисконсулт / Отдел "Управление на собствеността"
Гинка Бойчева Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Гинка Методиева Кметски наместник / Големаните
Гица Лазарова Кмет / Пчелище
Глория Иванова Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Глория Христова Директор
Грета Маринова Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки"
Грета Иванова Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Грета Василева Главен специалист / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Грета Генчева Младши експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Григор Григоров Главен специалист / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Даниел Тонков Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Даниел Панов Кмет / Кмет на Община Велико Търново
Даниел Дончев Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Даниела Дойнова Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Даниела Гецова Старши специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Даниела Владимирова Главен юрисконсулт / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
Даниела Пелова Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Даниела Тодорова Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Даниела  Братованова Счетоводител / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Даниела  Конакчиева Главен специалист / Церова Кория
Даниела  Данчева Главен счетоводител / Дирекция "Бюджет и финанси"
Деница Илиева Старши експерт/ отдел "Устройство на територията"
Десислав  Йорданов Кмет / Хотница
Десислава Филчева Старши експерт / Звено "Административно обслужване на ВТОБС"
Десислава Йонкова Директор на Дирекция / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
Детелина Александрова Главен специалист / Отдел "Гражданска регистрация"
Диана Петрова Главен юрисконсулт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Диана Трухчева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Диана Гавраилова Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Диана Козовска Началник на отдел / Отдел "Човешки ресурси"
Диана Цветкова-Христова Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Диана Калчева Вътрешен одитор / Звено "Вътрешен одит"
Димитър Павлов Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Димитър  Събев Кмет / Килифарево
Димка Стефанова Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Димчо Йовков Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Добрин Георгиев Кмет / Къпиново
Донелия Деливерска-Епитропова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Дочка Михова Главен специалист / Плаково
д-р Диляна Вачкова-Петрова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Евгени Генов Оператор
Елена  Антонова Главен специалист / Водолей
Елеонора Бъчварова-Николова Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Живка Неделчева-Попова Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Жоро Ковачев Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Златко Златков Младши експерт/ отдел "Околна среда"
Зорница Николова Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Зорница Кънчева-Миладинова Началник на отдел / Отдел "Околна среда"
Иван Илиев Главен специалист / Отдел "Териториално развитие"
Иван Иванов Оператор
Иван Чолаков Кмет / Малки чифлик
Иван Иванов Кмет / Миндя
Иван Иванов Технически сътрудник
Иван Църов Директор
Иван Кръстев Главен специалист / Звено "Връзки с обществеността и
Иван Иванов Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Иван Паунов Ръководител ВО / Звено "Вътрешен одит"
Иван Иванов Шофьор
Иванела Иванова Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Ивелина Йорданова Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Ивелина Димкова Младши експерт / Хотница
Ивелина Гайдарова Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Иво Лазаров Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Илиана Христова-Пушкарова Старши експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Илия Илиев Оператор
Илия Илиев Главен специалист / Отдел "Управление на собствеността"
Илия  Илиев Кметски наместник / Въглевци
Илиян Недев Управител
Илияна Владимирова Старши специалист / Отдел "Устройство на територията"
инж. Валентина Миткова Началник на отдел / Отдел "Териториално развитие"
инж. Веселин Станчев Главен експерт / Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"
инж. Веселин Нинчев Главен експерт / Звено "Връзки с обществеността и протокол"
инж. Галина Маринова Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
инж. Галя Кръстева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
инж. Динко Кечев Директор на дирекция / Дирекция "Строителство и устройство на територията"
инж. Ивайло Дачев Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
инж. Иван Петров Главен специалист / Отдел "Околна среда"
инж. Милен Генчев Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
инж. Тихомир Манов Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
инж. Цанко Бояджиев Началник на отдел / Отдел "Техническа инфраструктура"
Инна Велчева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Инна Никова Главен специалист / Дебелец
Йоана Илиева Старши юрисконсулт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Йоана Стефанова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Йоанна Данчева Експерт "Информационно обслужване и услуги"
Йордан Кушев Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Йордан Дурчев Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Йорданка Пашова Главен специалист / Ресен
Йорданка Колева Кмет / Ресен
Йорданка Баева-Стоянова Главен специалист / Къпиново
Йорданка Антонова Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Йорданка Атанасова Кмет / Никюп
Калин Хинчев Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Калина Иванова Директор
Катя Динушева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Кирил Ангелски Кмет / Шемшево
Кирил Кирилов Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Клавдия Ненова Младши експерт / Килифарево
Костадин Узунов Оператор
Красимир Стоянов Оператор
Красимир Минчев Кметски наместник / Буковец
Красимира Узунова Икономист финанси / Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“
Красимира Денева Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Красимира Ружева Главен специалист / Килифарево
Красимира Маринова Младши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Красимира  Мицканова Старши експерт / Самоводене
Кристина Йорданова Ветеринар
Кристина Димитрова Старши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Кристиян Велев Главен специалист / Килифарево
Лора Бъчварова Главен експерт / Отдел "Устройство на територията"
Любен Димитров Кинолог
Любомира Никова Старши експерт / Ресен
Магдалена Захариева Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Малина Попова Кмет / Присово
Маргарита Матева Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Мариана Апостолова Вътрешен одитор / Звено "Вътрешен одит"
Мариана Варнева Старши юрисконсулт / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
Мариана  Иванова Старши експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Мариела Митрева Младши експерт / Деловодство
Мариела Цонева Директор на дирекция / Дирекция "Проекти и програми"
Мариела Костадинова Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Мариета Николова Куриер
Мариета Русева Старши експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Мариета Зарзаланова Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Мариета Недева Главен специалист / Ново село
Марин Георгиев Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Марина Йорданова Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Маринела Джартова Началник на отдел / Отдел "Управление на собствеността"
Мария Георгиева Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Мария Иванова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Мария Василева Главен специалист / Дичин
Мариян Маринов Директор на дирекция / Дирекция "Бюджет и финанси"
Марияна Йовчева Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Мартин Митев Директор
Мая Георгиева Старши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Мая Шипкалиева Главен експерт / Деловодство
Мая Иванова Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Мая Кутева Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Миглена Стефанова Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Мила Милчева Организатор Изложбени зали „Рафаел Михайлов“
Милена Петрова Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Милена Стефанова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Милена Филипова Главен експерт / "Административно обслужване на ВТОБС"
Милена Курдова Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Миленка Колева Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Милица Тишева Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Минка Крушкова Главен специалист / Килифарево
Мирослава Цонева Главен експерт/ отдел "Околна среда"
Михаела Чаушева Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Мустан Юсменов Кметски наместник / Велчево
Надежда Маркова-Михалева Кметски наместник / Ветринци
Надка Стефанова Главен специалист / Отдел "Гражданска регистрация"
Надка Лазарова Главен специалист / Присово
Надя Петрова Директор на дирекция / Дирекция "Обществени поръчки"
Надя Пушкарова-Нейкова Главен специалист / Беляковец
Наталина Пиронска Младши експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Наталия Филева Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Наталия Манчева Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки"
Наталия Дамянова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Наталия Друмева Младши експерт
Наталия Георгиева Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Наталия Петкова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Недьо  Георгиев Кмет / Балван
Нейко Генчев Заместник-кмет / Заместник-кмет "Хуманитарни дейности"
Нели Любенова Главен експерт/ отдел "Околна среда"
Нели Балъкова-Ганчева Старши експерт/ отдел "Устройство на територията"
Нелина Църова Директор на дирекция / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Ненчо Нейчев Главен специалист / Килифарево
Николай Теодосиев Кмет / Дичин
Николай Малаков Главен архитект на Община Велико Търново / Главен архитект
Николай Миладинов Главен експерт / Отдел "Устройство на територията"
Николай Иринчев Шофьор
Николай Петков Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Николай Зарков Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Николина Военкина-Бояджиева Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Николина Ангелова Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Олга Петърчева Главен юрисконсулт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Павел Христов Началник на отдел / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Павлина Желязкова Старши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Паша Илиева Директор
Пенка Игнатова Директор на дирекция / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Петко Павлов Управител
Петко Стоянов Шофьор
Петър Петров Домакин
Петьо Коев Кметски наместник / Райковци
Петя Добрева Главен специалист / Леденик
Петя Кънчева Кмет / Плаково
Пламен Димитров Главен специалист / Килифарево
Пламен Петев Кмет / Шереметя
Пламен Петков Старши експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Пламена Марчева Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Пламена Иванова Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Полина Куманова Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Радослава  Иванова Главен специалист / Ресен
Радостина Илиева Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Ренета Митева Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Розалия Стефанова Секретар на Община Велико Търново
Росен Атанасов Кинолог
Росица Иванова Главен специалист / Килифарево
Росица Димитрова Директор на дирекция / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Росица  Цонева Главен специалист / Вонеща вода
Ростислав Грънчаров Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Рудина Гърдева Младши експерт / Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"
Румен Петров Директор
Румяна Стойкова Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Румяна Ноева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Румяна Янчева Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Русанка Александрова Главен юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки"
Сашко Начев Кмет / Русаля
Светла Стефанова Управител / Областен информационен център
Светозара Инджиева - Стефанова Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Светослав Стефанов Eксперт "Комуникация, информация и логистика"
Свилена Стойчева Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Севдалина Вълковска Управител
Силвия Шипкалиева-Илиева Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Силвия Кинова Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Славка Пройчева-Стефанова Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Славка  Захариева Главен специалист / Дебелец
Снежана Пенчева Началник на отдел / Отдел "Гражданска регистрация"
Снежана Димитрова Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Снежана Данева-Иванова Заместник-кмет / Заместник-кмет "Финанси"
Снежана  Първанова Кмет / Дебелец
Соня Пенева Младши експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Станимир Борисов Уредник
Станимир Борисов Уредник / Изложбени зали „Рафаел Михайлов“
Стела Цанкова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Стелиана Великова Служител ЧР и Вероизповедания / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Стефан Лесов Кинолог
Стефан Йовчев Главен специалист / Дебелец
Стефан Цуцов Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Стефан Стефанов Кметски наместник / Войнежа
Стефан Стефанов Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Стефан  Мъглов Кмет / Самоводене
Стефка Табакова Младши експерт / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
Стефка Иванова Главен специалист / Дебелец
Стефка Стефанова Главен специалист / Пчелище
Стефчо Янков Оператор
Стойна Младенова Главен специалист / Отдел "Околна среда"
Таня Маринова-Врежакова Юрисконсулт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Таня Джорджева Директор
Татяна Рачева Управител
Татяна Недялкова Главен специалист / Шереметя
Теменужка Герева Главен експерт / Отдел "Териториално развитие"
Теодора Филева Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Теодора Чамуркова Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Теодора Станчева Началник на отдел / Отдел "Устройство на територията"
Теодора  Станчева Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Тодорка Гушева Главен специалист / Дебелец
Тошо Кръстев Кмет / Арбанаси
Хатидже Юсменова Юрисконсулт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Христина Йоргова-Николова Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Христина Христова-Гърдева Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Христина Маринова Главен специалист / Деловодство
Христина Лазарова Организатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Христина Станчева Секретар на МКБПП / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Христо Георгиев Кметски наместник / Ялово
Христо Христов Кмет / Ново село
Христо Медникаров Кметски наместник / Габровци
Христо Павлов Главен експерт / Звено "Връзки с обществеността и протокол"
Христо Цветков Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Христо  Кунчев Кмет / Церова Кория
Цанко Стефанов Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Цветана Петрова Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Цветелина Иванова Главен специалист / Миндя
Цветелина Цветанова Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Цветозара Иванова Главен експерт / Отдел "Териториално развитие"
Цветомила  Кьосева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Цветомира Цанева Главен експерт / Звено "Финансов контрол"
Цецка Байчева Главен експерт / Отдел "Териториално развитие"
Юлия Ликоманова-Мутафчиева Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Юлия Костадинова Кметски наместник / Пушево
Юлия Ангелова Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Явор Иванов Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки"
Янко  Първанов Кмет / Вонеща вода

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.