Администрация

Кмет на Община Велико Търново
  Заместник-кмет "Финанси"
  Заместник-кмет "Хуманитарни дейности"
  Заместник-кмет "Строителство и устройство на територията"
  Секретар
    Главен архитект
    Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"
    Звено "Културно наследство"
    Звено "Вътрешен одит"
    Звено "Финансов контрол"
    Звено "Връзки с обществеността и протокол"
    Обща администрация
    Дирекция "Административно обслужване"
      Отдел "Гражданска регистрация"
      Отдел "Информационно-техническо обслужване"
        Деловодство
      Звено "Административно обслужване на ВТОБС"
    Дирекция "Бюджет и финанси"
    Дирекция "Обществени поръчки"
    Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
      Отдел "Управление на собствеността"
      Отдел "Човешки ресурси"
    Специализирана администрация
    Дирекция "Проекти и програми"
    Дирекция "Местни данъци и такси"
    Дирекция "Строителство и устройство на територията"
      Отдел "Териториално развитие"
      Отдел "Околна среда"
      Отдел "Техническа инфраструктура"
      Отдел "Устройство на територията"
    Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
    Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
    Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
  Kметове на населени места
    Кметства
      Арбанаси
      Балван
      Беляковец
      Водолей
      Вонеща вода
      Дебелец
      Дичин
      Килифарево
      Къпиново
      Леденик
      Малки чифлик
      Миндя
      Никюп
      Ново село
      Плаково
      Присово
      Пчелище
      Ресен
      Русаля
      Самоводене
      Хотница
      Церова Кория
      Шемшево
      Шереметя
    Населени места с кметски наместник
      Буковец
      Велчево
      Ветринци
      Войнежа
      Въглевци
      Габровци
      Големаните
      Емен
      Момин сбор
      Пушево
      Райковци
      Ялово
Директори на общински предприятия и служители в други дейности на администрацията
  ОП "Горско стопанство"
  ОП ”Зелени системи"
  ОП "Реклама"
  ОП “Спортни имоти и прояви"
  Художествена галерия "Борис Денев"
  ДКС "Васил Левски"
  ИЗ "Рафаел Михайлов"
  РИМ - Велико Търново
  РНБ "П. Р. Славейков"
  Младежки дом
  Областен информационен център
  ОП "Общинско кабелно радио"
  Общински приют за безстопанствени кучета
  Административно-техническо обслужване
  ППСО
  АСО
Общинска администрация
Община Велико Търново

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.