Дирекция "Строителство и устройство на територията"

  Отдел "Териториално развитие"
  Отдел "Околна среда"
  Отдел "Техническа инфраструктура"
  Отдел "Устройство на територията"

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.