Кмет на Община Велико Търново

  Заместник-кмет "Финанси"
  Заместник-кмет "Хуманитарни дейности"
  Заместник-кмет "Строителство и устройство на територията"
  Секретар
    Главен архитект
    Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"
    Звено "Културно наследство"
    Звено "Вътрешен одит"
    Звено "Финансов контрол"
    Звено "Връзки с обществеността и протокол"
    Обща администрация
    Дирекция "Административно обслужване"
      Отдел "Гражданска регистрация"
      Отдел "Информационно-техническо обслужване"
        Деловодство
      Звено "Административно обслужване на ВТОБС"
    Дирекция "Бюджет и финанси"
    Дирекция "Обществени поръчки"
    Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
      Отдел "Управление на собствеността"
      Отдел "Човешки ресурси"
    Специализирана администрация
    Дирекция "Проекти и програми"
    Дирекция "Местни данъци и такси"
    Дирекция "Строителство и устройство на територията"
      Отдел "Териториално развитие"
      Отдел "Околна среда"
      Отдел "Техническа инфраструктура"
      Отдел "Устройство на територията"
    Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
    Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
    Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
  Kметове на населени места
    Кметства
      Арбанаси
      Балван
      Беляковец
      Водолей
      Вонеща вода
      Леденик
      Ново село
      Присово
      Пчелище
      Церова Кория
      Шемшево
      Къпиново
      Малки чифлик
      Миндя
      Никюп
      Плаково
      Русаля
      Хотница
      Шереметя
    Населени места с кметски наместник
      Буковец
      Велчево
      Ветринци
      Войнежа
      Въглевци
      Габровци
      Големаните
      Дичин
      Емен
      Момин сбор
      Пушево
      Райковци
      Ялово
    Кметства на самостоятелен бюджет
      Дебелец
      Килифарево
      Ресен
      Самоводене

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.