Кмет на Община Велико Търново

  Заместник-кмет "Финанси"
  Заместник-кмет "Хуманитарни дейности"
  Заместник-кмет "Строителство и устройство на територията"
  Секретар
    Главен архитект
    Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"
    Звено "Културно наследство"
    Звено "Вътрешен одит"
    Звено "Финансов контрол"
    Звено "Връзки с обществеността и протокол"
    Обща администрация
    Дирекция "Административно обслужване"
      Отдел "Гражданска регистрация"
      Отдел "Информационно-техническо обслужване"
        Деловодство
      Звено "Административно обслужване на ВТОБС"
    Дирекция "Бюджет и финанси"
    Дирекция "Обществени поръчки"
    Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
      Отдел "Управление на собствеността"
      Отдел "Човешки ресурси"
    Специализирана администрация
    Дирекция "Проекти и програми"
    Дирекция "Местни данъци и такси"
    Дирекция "Строителство и устройство на територията"
      Отдел "Териториално развитие"
      Отдел "Околна среда"
      Отдел "Техническа инфраструктура"
      Отдел "Устройство на територията"
    Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
    Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
    Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
  Kметове на населени места
    Кметства
      Балван
      Беляковец
      Водолей
      Леденик
      Ново село
      Присово
      Пчелище
      Церова Кория
      Шемшево
    Населени места с кметски наместник
      Арбанаси
      Буковец
      Велчево
      Вонеща вода
      Ветринци
      Войнежа
      Въглевци
      Габровци
      Големаните
      Дичин
      Емен
      Къпиново
      Малки чифлик
      Миндя
      Момин сбор
      Никюп
      Плаково
      Пушево
      Райковци
      Русаля
      Хотница
      Шереметя
      Ялово
    Кметства на самостоятелен бюджет
      Дебелец
      Килифарево
      Ресен
      Самоводене

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.