Габровци

село Габровци

 
Село Габровци се намира 15 км. южно от град Велико Търново. В състава на наместничеството влизат също селата Димитровци, Свирци, Шодековци, Горен Еньовец, Долен Еньовец, Деветаци, Първовци и Бойчеви колиби. Постоянно пребиваващото население е около 93 жители. Пощенскят код на село Габровци е 5051, а телефонният му код е 06129. Селото е разположено в дефилето на река Еньовица, която е приток на река Белица. Също от там минава стар римски път, който излиза на село Стражата, а от там за Южна България. Площта на землището на село Габровци е 25 140 дка, а площта на землищата в цялото кметско наместничество е 642 000 дка. Въпреки полупланинския характер на района до всички населени места се стига по асвалтов път или по път с твърда настилка. В пет дни от седмицата, два пъти на ден, пътува автобус от Велико Търново до Габровци.
 
Историческа справка
 
За историята и основаването на селището има много малко събрани данни, най-вече от записките на свещенниците, които са служили в местната църква „Свети Димитър”.  Като най-достоверно би следвало да се приема, че преди около 600 години от габровските села дохождат три семейства заедно с добитъка си и се установяват в местност наречена „Габарка” по течението на река Еньовица. Самата местност е била гориста, предимно габър. Затова има две тълкувания за названието на селото. По-вероятно се приема твърдението, че името е получено от самите преселници - Габровци.
 
Природни забележителности
 
Географското положение, специфичния релеф и отдалечеността от промишлени предприятия, определят района като един от най-екологично чистите в България. В село Габровци са разработени два сондажа за минерална вода. В района на наместничеството са изградени две еко пътеки. В покрайнините на селото река Еньовица прави живописен 3 метров праг, през който водите и падат в недълбок вир и обливат околните скали. Този природен феномен се нарича ″Скока″. Гладките скални плочи под него са чудесно място за отмора и разхлада през горещите летни дни. В реката се ловят мряна, кефал и раци. В по-дълбоките вирове могат да бъдат забелязани и видри. Заобикалящите селото гори са предимно широколистни, с преобладаващи представители на бук, дъб, габър и цер. Иглолистните видове са по-рядко срещани и са в резултат на залесителна дейност, извършена в района в края на 60-те и началото на 70-те години. Крайречните дървета са представени от върбата и ракитата. Околността е богата на гъби от видовете: манатарка, сърнела, печурка, пачи крак и масловка. По близките поляни се берат бял равнец, жълт кантарион и мащерка. Животинския свят е представен в пълната си палитра типична за предбалкана, като в последните години се забелязва чувствително нарастване на популацията от чакали и диви прасета.
 
Култура, бит, обичаи
 
Празникът на селото се празнува на 26 октомври - Св. Димитър, Димитровден. Като всяка година на Трифон Зарезан хората от всички околни села се събират да празнуват в читалището. От няколко години в село Габровци се провеждат две събития: Габровцисток - Арт събитие, съчетаващо изобразително изкуство, фотография и рок музика и Art Nature - изкуство в природата и симпозиум село Габровци. В района на кметското наместничество развиват дейност три сдружения с нестопанска цел “Габровци 2006”, сдружение „Свети Димитър 2012” и сдружение „Дупини 2000“. 
 

Кметски наместник на с. Габровци е г-н Христо Медникаров.

Телефон за връзка: 0889 897 595

Email адрес: hristo.mednikarov@veliko-tarnovo.bg

 

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.