Актуални проекти на Община Велико Търново

 

Име на проект
 

 

Финансираща програма
 

 

Стойност на
проекта

 

Период на
изпълнение

Проект
„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“


ОП
“Региони в растеж“
2014-2020

 


11 010 062, 50 лв.
 

2017 г. - 2020 г.


Проект
„Подобряване на бизнес средата в западна индустриална зона” 

ОП
“Региони в растеж“
2014-2020

 

2 000 000,00 лв.


2017 г. - 2020 г.


Проект
„Изграждане на кризисен център за лица”


 

ОП
“Региони в растеж“
2014-2020
2 169 123, 77 лв. 2017 г. - 2020 г.


Проект
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ 

 

ОП
“Региони в растеж“
2014-2020
8 698 868,16 лв. 2017 г. - 2020 г.


Проект
“Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020“

 

ОП
“Региони в растеж“
2014-2020
233 208,72 лв. 2016 г. - 2020 г.

 

Проект
BG05M9OP001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД"

 

ОП 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
653 401,29 лв. 2016 г. - 2018 г.


Проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“
 

ОП
„Региони в растеж“
2014-2020
820 000 лв. 2018 г. - 2020 г.
Icon Община Велико Търново е партньор в нова инициатива на ЕС "Местна солидарност = глобална солидарност" (271,8 KB) Icon Проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ (192,1 KB) Icon Проект „Подобряване на бизнес средата в западна индустриална зона” (187,8 KB) Icon Проект „Изграждане на кризисен център за лица” (187,3 KB) Icon Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ (182,4 KB) Icon Проект “Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020“ (177,8 KB) Icon Проект BG05M9OP001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД" (145,0 KB) Icon Проект „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново” (195,3 KB)

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.