Приключили проекти на Община Велико Търново

   

 

Име на проект
 

 

Финансираща програма
 

 

Стойност на
проекта
 

 

Период на
изпълнение
 


Проект„Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“
 
Оперативна програма
„Околна среда“
2014-2020
179 268,75 лв. 2019 г.
2021 г.

Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020“
 
Оперативна програма
„Региони в растеж“
2014-2020
43 382 874,43 лв. 2016 г.
2023 г.


Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново”
 

Оперативна програма
„Добро управление"
2014-2020
369 600,00 лв. 2019 г.
2021 г.


Проект„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“
 

Оперативна програма
“Региони в растеж“
2014-2020

8 698 868,16 лв.

2017 г.
2020 г.


Проект„Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр.Дебелец, община Велико Търново“
 

Проект
„Красива България“
2019

400 000,00 лв.

2019 г.
2019 г.


Проект„Изграждане на кризисен център за лица”
 


Оперативна програма
“Региони в растеж“
2014-2020

2 169 123, 77 лв.

2017 г.
2020 г.


Проект„Подобряване на бизнес средата в западна индустриална зона”
 

Оперативна програма
“Региони в растеж“
2014-2020

2 000 000,00 лв.

2017 г.
2020 г.


Проект„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“
 

Оперативна програма
“Региони в растеж“
2014-2020

11 010 062, 50 лв.

2017 г.
2020 г.

 

Проект„Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“
 

Оперативна програма
„Региони в растеж“
2014-2020

820 000 лв.

2018 г.
2020 г.


Проект„Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново“
 

Министерство на труда и социалната политика, Проект „Красива България“ (ПКБ) – 2021 214 987,00 лв.

2021 г.
2021 г.Проект„Кризисен център за лица “ТЪРНОВГРАД“

 


Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2014-2020

254 113,15 лв.

2020 г.
2020 г.

 

Проект„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с  увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 2

 

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2014-2020

399 498,08 лв.

2019 г.
2020 г.Проект„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“
 

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2014-2020

470 640,00 лв.

2020 г.
2021 г.Проект„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 4
 

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2014-2020

172 499,04 лв.

2020 г.
2021 г.


Проект„Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“
 
Оперативна програма
„Региони в растеж“
2014-2020
2 760 000,00 лв. 2019 г.
2021 г.


Проект„Патронажна грижа +в община Велико Търново“

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2014-2020
2 169 863,05 лв. 2021 г.
2022 г.

Проект„Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“
 
Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2014-2020
941 359,37 лв. 2020 г.
2022 г.

 

 

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.