Международни проекти с участието на Община Велико Търново

   

Име на проект

Финансираща програма

Стойност на
проекта

Период на
изпълнение


Проект “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкобхватната мрежа на път „Ten-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”

 INTERREGV-A
Румъния България 2014-2020

12 966 342,32 лв.

2019 г.
2024 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.