Проект "Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух" по Програма LIFE


Важно: Напомняме, че за кандидатите, чиито жилища попадат в "Защитена територия за опазване на културното наследство - "Историческо селище Велико Търново" и охранителната му зона", следва да се проведе съответната процедура за съгласие от Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), за поставяне на климатична инсталация по фасадата на сградата.
 

Община Велико Търново подписва договорите с одобрените кандидати за смяна на старите печки

Icon Покана от Община Велико Търново за кандидатстване по Основната фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR (1,1 MB) Icon Указания за кандидатстване по Основната фаза на проекта към алтернативни форми за отопление на домакинствата и попълване на необходимите документи (182,6 KB) Icon Класиране на одобрените кандидати, съгласно Покана от месец януари 2023 г. (123,3 KB) Icon Образец Д1 - Декларация (99,6 KB) Icon Образец Д2 - Декларация (99,0 KB) Icon Образец Д3 - Декларация (97,1 KB) Icon Образец Д4 - Декларация (105,0 KB) Icon Формуляр за кандидатстване (119,1 KB) Icon Формуляр за кандидатстване - за климатици (112,5 KB) Icon Договор по образец А1 (114,2 KB) Icon Договор по образец А2 (114,1 KB) Icon Договор по образец А3 (113,9 KB) Icon Договор по образец А4 (41,9 KB) Icon Териториален обхват на Основна фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в гр. Велико Търново (78,4 KB)

Онлайн калкулатор за изчисляване на подходящ отоплителен уред

Официален сайт на интегрирания проект по Програма LIFE

lifeipcleanair@veliko-tarnovo.bg

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.