ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2013-0039 - Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” по договорните УСЛОВИЯ на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно–монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга).

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 22.08.2013 16:50

Документация

Файл Размер
Решение № РД 24-98 от 22.11.2013 г. за прекратяване на обществената поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
716,3 KB
Указание на основание чл. 121, ал. 8 от ЗОП от 25.10.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,8 MB
Разяснение във връзка с процедурата от 07.10.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
162,8 KB
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
80,5 KB
Разяснение по документацията за участие от 30.09.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
158,8 KB
Разяснение по документацията за участие от 27.09.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
159,5 KB
Разяснение по документацията за участие от 20.09.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
91,9 KB
Разяснение по документацията за участие от 05.09.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,7 MB
Разяснение по документацията за участие от 13.09.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
999,9 KB
Документи Идеен проект - Част електро
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
7,5 MB
Документи Идеен проект - Пътища
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,4 MB
Документи Идеен проект - Геодезия
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,2 MB
Документи Идеен проект - Енергийна ефективност
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
4,7 MB
Документи Идеен проект - ВиК
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
9,6 MB
Документи Идеен проект - Конструктивна част
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
6,8 MB
Документи Идеен проект - Конструктивна част
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,8 MB
Документи Идеен проект - План за безопасност и здраве
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,2 MB
Документи Идеен проект - Пожарна безопасност
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
634,3 KB
Документи Идеен проект - Паркоустройство
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,0 MB
Документи Идеен проект - Автоматизация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,5 MB
Документи Идеен проект - Архитектура
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,4 MB
Документи Идеен проект - Земна основа
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,6 MB
Документи Идеен проект
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
9,5 MB
Решение за промяна № РД 24-77/05.09.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
153,2 KB
Насоки за информация и публичност
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,4 MB
Документи Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,9 MB
Документация за участие след Решение за промяна № РД 24-77/05.09.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
6,4 MB
Решение
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
87,8 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
236,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.10.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.09.2013 17:00

Уведомления

Файл Размер
Обяснителна записка - Част електро 150,0 KB
Становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност 1,1 MB
Обяснителна записка - Идеен проект ВиК 275,9 KB
Обяснителна записка - Идеен проект конструктивна част 66,1 KB
Обяснителна записка - Идеен проект конструктивна част 87,6 KB
Обяснителна записка - Конструктивни изчисления 94,9 KB
План за управление на строителните отпадъци 332,4 KB

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.