"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ "Васил Друмев", гр. Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 15.03.2018 16:50:28
444,7 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 11.09.2017 15:52:37
839,8 KB
Договор от 07.09.2017 г. с "Мистрал 7" ЕООД
публикуван на: 11.09.2017 15:52:37
836,2 KB
Решение № РД 24-77 от 24.08.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 25.08.2017 14:05:45
315,1 KB
Доклад от 21.08.2017 г. на комисията
публикуван на: 25.08.2017 14:05:45
683,4 KB
Протокол от дати 02.08.2017 г. и 21.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 25.08.2017 14:05:45
593,7 KB
Решение № РД 24-57 от 14.07.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 14.07.2017 14:37:57
2,4 MB
Покана № 5300-20207-1 от 14.07.2017 г. за участие
публикуван на: 14.07.2017 14:37:57
3,0 MB
Образци и технически спецификации
публикуван на: 14.07.2017 14:37:57
158,8 KB
Проект ПМГ "Васил друмев" - част ПБЗ, част ПУСО
публикуван на: 14.07.2017 14:37:57
6,5 MB
Проект ПМГ "Васил друмев" - част ОВК 4
публикуван на: 14.07.2017 14:37:57
4,6 MB
Проект ПМГ "Васил друмев" - част ОВК 3
публикуван на: 14.07.2017 14:37:57
9,7 MB
Проект ПМГ "Васил друмев" - част ОВК 2
публикуван на: 14.07.2017 14:37:57
9,3 MB
Проект ПМГ "Васил друмев" - част ОВК 1
публикуван на: 14.07.2017 14:37:57
7,4 MB
Проект ПМГ "Васил друмев" - част ЕЕ, част Конструкции, част ПБ
публикуван на: 14.07.2017 14:37:57
3,1 MB
Проект ПМГ "Васил друмев" - част Архитектура 4
публикуван на: 14.07.2017 14:37:57
8,0 MB
Проект ПМГ "Васил друмев" - част Архитектура 3
публикуван на: 14.07.2017 14:37:57
8,6 MB
Проект ПМГ "Васил друмев" - част Архитектура 2
публикуван на: 14.07.2017 14:37:57
9,1 MB
Проект ПМГ "Васил друмев" - част Архитектура 1
публикуван на: 14.07.2017 14:37:57
9,0 MB

Краен срок за подаване на оферта

31.07.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

31.07.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.