"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Свети Патриарх Евтимий" гр. Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 15.03.2018 16:58:05
465,7 KB
Обявление за изменение на възложена поръчка
публикуван на: 02.10.2017 16:07:26
171,8 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 02.10.2017 14:51:16
203,7 KB
Договор от 28.09.2017 г. със "Стима" ООД
публикуван на: 02.10.2017 14:51:16
2,5 MB
Решение РД 24-82 от 04.09.2017 г.
публикуван на: 05.09.2017 09:57:31
291,5 KB
Доклад от 30.08.2017 г.
публикуван на: 05.09.2017 09:57:31
698,3 KB
Протокол от 25.08.17 г. и 30.08.17 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.09.2017 09:57:31
685,2 KB
Решение № РД 24-69 от 14.08.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 14.08.2017 17:35:16
585,1 KB
Покана № 5300-18230-1 от 14.08.2017 г. за участие
публикуван на: 14.08.2017 17:35:16
2,1 MB
Образци и технически спецификации
публикуван на: 14.08.2017 17:35:16
148,8 KB
Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 1
публикуван на: 14.08.2017 17:35:16
8,8 MB
Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 2
публикуван на: 14.08.2017 17:35:16
9,8 MB
Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 3
публикуван на: 14.08.2017 17:35:16
9,9 MB
Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 4
публикуван на: 14.08.2017 17:35:16
6,8 MB
Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 5
публикуван на: 14.08.2017 17:35:16
9,2 MB
Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 6
публикуван на: 14.08.2017 17:35:16
2,5 MB
Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ЕЕ, част Конструкции, част ПУСО
публикуван на: 14.08.2017 17:35:16
3,9 MB
Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ОВК1
публикуван на: 14.08.2017 17:35:16
8,0 MB
Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ОВК2
публикуван на: 14.08.2017 17:35:16
6,6 MB
Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ПБ
публикуван на: 14.08.2017 17:35:16
6,2 MB
Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ПБЗ
публикуван на: 14.08.2017 17:35:16
3,8 MB

Краен срок за подаване на оферта

24.08.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.08.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.