"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново" по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков” гр. Велико Търново”;
Обособена позиция № 2 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново”;
Обособена позиция № 3 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево”;
Обособена позиция № 4 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”;
Обособена позиция № 5 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново”.

Oтваряне на офертите:
Дата: 19/05/2017 (дд/мм/гггг)   Местно време: 11:00 (чч:мм)
Място: Сградата на Община Велико Търново

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор от 06.03.2019 г. с "НСК София" ЕООД за обособена позиция №5
публикуван на: 11.09.2020 17:07:22
518,7 KB
Обявление за изменение за обособена позиция 5
публикуван на: 27.05.2019 11:34:00
361,1 KB
Допълнително споразумение №1 от 23.04.2019 г. с "НСК София" ЕООД за обособена позиция №5
публикуван на: 27.05.2019 11:34:00
1,6 MB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №5
публикуван на: 18.03.2019 11:23:05
218,4 KB
Договор от 06.03.2019 г. с "НСК София" ЕООД за обособена позиция №5
публикуван на: 18.03.2019 11:23:05
878,4 KB
Обявление за възложена поръчка във връзка с прекратяване на обособени позиции № 1, 2 и 3
публикуван на: 14.08.2017 09:20:32
229,9 KB
Решение № РД 24-61 от 20.07.2017 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция № 5 и за прекратяване на обособени позиции № 1, 2 и 3
публикуван на: 21.07.2017 14:53:55
1,5 MB
Доклад от 20.07.2017 г. на комисията
публикуван на: 21.07.2017 14:53:55
2,3 MB
Протокол № 3 от 20.07.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.07.2017 14:53:55
381,4 KB
Проткол № 2 от 10.07.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.07.2017 14:53:55
1,8 MB
Протокол № 1 от 19.05.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.07.2017 14:53:55
1,6 MB
Обявление за възложена поръчка във връзка с прекратяване на обособена позиция №4
публикуван на: 28.06.2017 11:27:56
216,9 KB
Решение №РД 24-52/13.06.2017 г. за прекратяване на обособена позиция №4
публикуван на: 13.06.2017 11:31:39
1,5 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ОВК 2
публикуван на: 21.04.2017 11:23:05
6,6 MB
Решение № РД 24-36 от 19.04.2017 г. и обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 21.04.2017 11:23:05
2,0 MB
Решение № РД 24-29 от 04.04.2017 за откриване на процедура
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
3,1 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
276,1 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
391,8 KB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ПБ
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
4,1 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ПУСО, част ПБЗ, част Конструкции, част ЕЕ
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
7,7 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 3
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
8,2 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 2
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
9,0 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 1
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
6,1 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 7
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
6,1 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 6
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
9,1 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 5
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
9,4 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 4
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
329,4 KB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 3
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
7,9 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 2
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
8,9 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 1
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
6,5 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ПБЗ
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
3,8 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ПБ
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
6,2 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ОВК 2
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
9,3 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ОВК 1
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
8,0 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ЕЕ, част Конструкции, част ПУСО
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
3,9 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 6
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
2,5 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 5
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
9,2 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 4
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
6,8 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 3
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
9,9 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 2
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
9,8 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 1
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
8,8 MB
ОП 3 - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част ЕЕ, част ПУСО, част Конструкции
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
5,1 MB
ОП 3 - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част ПБЗ
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
4,0 MB
ОП 3 - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част ПБ
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
3,3 MB
ОП 3 - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част ОВК
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
7,3 MB
ОП 3 - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част Архитектура 3
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
8,9 MB
ОП 3 - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част Архитектура 2
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
9,1 MB
ОП 3 - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част Архитектура 1
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
8,8 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил друмев" - част ПБЗ, част ПУСО
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
6,5 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил друмев" - част ОВК 4
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
4,6 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил друмев" - част ОВК 3
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
9,7 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил друмев" - част ОВК 2
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
9,3 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил друмев" - част ОВК 1
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
7,4 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил друмев" - част ЕЕ, част Конструкции, част ПБ
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
3,1 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил друмев" - част Архитектура 4
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
8,0 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил друмев" - част Архитектура 3
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
8,6 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил друмев" - част Архитектура 2
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
9,1 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил друмев" - част Архитектура 1
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
9,0 MB
ОП 5 - Проект СУ "Емилиян Станев" - част ПБ и част Електрическа
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
6,0 MB
ОП 5 - Проект СУ "Емилиян Станев" - част ОВК
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
7,2 MB
ОП 5 - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Спецификация - дограма 2
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
6,7 MB
ОП 5 - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Спецификация - дограма 1
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
6,4 MB
ОП 5 - Проект СУ "Емилиян Станев" - част ПБЗ, част ПУСО
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
4,0 MB
ОП 5 - Проект СУ "Емилиян Станев" - част ЕЕ, част Конструкции
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
5,4 MB
ОП 5 - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 5
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
6,3 MB
ОП 5 - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 4
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
5,1 MB
ОП 5 - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 3
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
8,9 MB
ОП 5 - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 2
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
8,9 MB
ОП 5 - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 1
публикуван на: 07.04.2017 16:53:58
9,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

18.05.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.05.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.