Център за превенция и спорт, с. Балван, удостоен с награда Проект на годината – 2018 на Фондация Лале

На 27.03.2019 г. в Клуб 1 на НДК, за четиринадесета поредна година се проведе церемония за връчване на награди „Проект на Годината – 2018“, организиран от Фондация Лале. Проект на годината е ежегоден конкурс за най-добри проекти на граждански организации с принос в социалната сфера.

Тази година Център за превенция и спорт в с. Балван, бе удостоен с награда „Проект на годината – 2018“, сред общо 14 номинирани проекта. Центърът е първият в страната, разкрит в края на 2016 година, в резултат на доброто сътрудничество между Община Велико Търново, Областна дирекция на МВР – Велико Търново, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново, Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“, Национален военен университет „Васил Левски“, Съюзът на пивоварите в България и Областен съвет на БЧК – Велико Търново.

Наградата бе връчена на г-жа Росица Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново. Това е поредното признание в отговор на упоритата съвместната дейност между партньорите – институциите и неправителствените организации, имащи отношение и ангажимент към гарантиране правата на децата и осигуряване на условия за пълноценното им развитие на територията на Община Велико Търново.

Сред номинираните проекти на Фондация Лале бе и реализираният през 2018 г. в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“, гр. Велико Търново, Научен проект за пиано „Моцарт“ на тема „Свиренето на пиано като метод за рехабилитация“, разработен от преподаватели в Техническия университет в Мюнхен, Германия, с ръководител от проф. Рене Лампе и финансиран изцяло от Фондация „Вюрт“ и Фондация „Хайделхоф“.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.