Домашен социален патронаж - Велико Търново

Адрес: гр. Дебелец, ул. „Стефан Караджа” № 25
Управител: Радослав Енчев
Телефон: 06117 2053
e-mail: dsp_vt@abv.bg
Домашен социален патронаж  - Велико Търново осигурява дейности за предоставяне на персонална грижа в дома, свързани с приготвяне и доставка на храна, поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребителя, придвижване, комуникация, домакински дейности, организация на ежедневието, съдействие за снабдяване с необходимите технически и помощни средства и съоръжения, извършване на битови услуги и др.
 
Нашата цел
Оказване на социална подкрепа на нуждаещите се лица в общността.
Потребители
  • възрастни хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване;
  • пълнолетни лица с трайни увреждания.
Капацитет
Домашен социален патронаж в Община Велико Търново разполага с общ капацитет от 380 потребители, разпределен в една основна база и един филиал:
  • База гр. Дебелец с капацитет 300 потребители;
  • Филиал с. Ново село с капацитет 80 потребители.
Услуги
  • Домашен социален патронаж -  Община Велико Търново предоставя следните дейности за персонална грижа в дома;
  • Комплексни социални услуги, включващи приготвяне и  доставка на храна в дома, съобразно заявения от потребителя пакет социални услуги, възможност за ползване на битови и/или административни услуги от санитар.
Лицата, които желаят да ползват комплексни социални услуги предоставяни от Домашен социален патронаж – Велико Търново, подават документите лично, чрез законния си представител или чрез упълномощено лице в офиса на Домашен социален патронаж, намиращ на адрес  гр. Велико Търново, ул.”Филип Тотю” № 18, /Южен вход на стадион „Ивайло”/, и в основната база на Домашен социален патронаж – Велико Търново, с административен адрес гр. Дебелец, ул. „Стефан Караджа“ № 25  или във филиала в с. Ново село, ул. „Първа“ № 18.

 

Icon Актуални цени на пакети услуги предоставяни от Домашен социален патронаж – Велико Търново считано от 13.05.2022 г. (289,2 KB) Icon Правила за предоставяне и ползване на социални услуги от Домашен социален патронаж - Велико Търново (1,3 MB) Icon Заявление за ползване на социални услуги (307,3 KB) Icon Декларация (327,4 KB) Icon Медицинска характеристика (311,5 KB) Icon Индивидуална оценка (497,0 KB) Icon Индивидуален план (314,4 KB) Icon Договор (769,9 KB)
Заглавие
Описание

 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.