Клуб на пенсионера и инвалида

 Клубовете на пенсионера и инвалида като форма за социална интеграция и социална услуга в общността, имат за цел да съдействат за поддържане на социални контакти и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново.

За изпълнение на своите цели  клубовете на пенсионера и инвалида организират и провеждат самостоятелно или съвместно с неправителствени организации, съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, фондации, частни физически лица и др. инициативи и дейности като:

  • Разговори, събеседване по актуални събития, гледане на телевизия, слушане на музика и др.;
  • Организиране на спортни и забавни  игри, излети, екскурзии и др.;
  • Срещи със сродни организации от други населени места в страната и чужбина, отбелязване на лични празници за членовете на клуба, национални и др.;
  • Клубовете провеждат мероприятия за повишаване на здравната и социална култура на своите членове.

На територията на Община Велико Търново са разкрити и функционират 35 Клуба на пенсионера и инвалида в съответствие с приетата от Великотърновски Общински съвет Наредба за организацията и дейността на Клубовете на пенсионера и инвалида. В тях  членуват над 2000 лица в пенсионна възраст и хора с увреждания.

Към настоящия момент са разкрити Клубове на пенсионера и инвалида в следните населени места:

КПИ гр.Дебелец

КПИ гр.Килифарево

КПИ с.Балван

КПИ с.Леденик

КПИ с.Никюп

КПИ с.Ново село

КПИ с.Плаково

КПИ с.Пушево

КПИ с.Ресен

КПИ с.Самоводене

КПИ с.Хотница

КПИ с.Шемшево

КПИ с.Беляковец

КПИ с.Ветринци

КПИ с.Велчево

КПИ с.Арбанаси

КПИ с.Пчелище

КПИ с.Миндя

КПИ с.Присово

КПИ с.Русаля

КПИ с.Момин сбор

КПИ с.Шереметя

КПИ с.Церова кория

КПИ с.Малки чифлик

КПИ с.Къпиново

КПИ с.Дичин

КПИ с.Ялово

КПИ с.Водолей

КПИ с.Вонеща вода

КПИ с. Войнежа

 

В град Велико Търново са разкрити 5 Клуба на пенсионера и инвалида, които са следните:

Клубове на пенсионера и инвалида в град   Велико Търново

 

КПИ гр.В.Търново ул."Краков" 8 А

КПИ гр.В.Търново ул."Възрожденска" 12

КПИ гр.В.Търново кв."Бузлуджа"

КПИ гр.В.Търново кв."Чолаковци"

КПИ гр.В.Търново кв."Света гора"

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.