Центрове за работа с деца и младежи

През 2007/2008г. по проект на Дарителско сдружение „Св. Ив. Рилски”, с. Балван, с финансовата подкрепа на Международната служба по миграция по проект  ”Отвори очи, има кой да ти помогне”  са разкрити първите центрове за работа с деца с младежи.
От 2008 г. дейността им се финансира от Община Велико Търново чрез общинския бюджет.
Разкриването на центровете за работа с деца и младежи от 8-29 години е целенасочена и последователна дейност на Община Велико Търново, осъществявана чрез Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”.
Към настоящия момент са разкрити и функционират 20 Центъра за работа с деца и младежи в следните населени места:
-          град Килифарево
-          град Дебелец
-          село Балван
-          село Ресен
-          село Миндя
-          село Шемшево
-          село Присово
-          село Церова кория
-          село Арбанаси
-          село Самоводене
-          село Пчелище
-          село Беляковец
-          село Леденик
-          село Шереметя
-          село Хотница
-          село Русаля
-          село Къпиново
-          село Малки Чифлик
-          село Никюп
-          село Ново село
 
Дейността на младежките клубове е насочена към:
  • ангажиране на свободното време на децата с дейности, които отговарят на интересите им и способстват за развитие на техните умения;
  • повишаване информираността на младите хора за действащите държавни и общински нормативни документи;
  • осъществяване на превантивна дейност по отношение борбата с наркотици, трафик на хора, полово предавани  болести- HIV/ СПИН и безопасно използване на Интернет;
  • създаване на атмосфера на екипност, приятелство и стимулиране на взаимопомощта  сред членовете на младежките клубове;
    • запознаване с историята на родното място;
    • опознаване на околната среда и стимулиране на активно  участие на децата и младежите  в дейности по нейното опазване.

 

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.