Центрове за работа с деца и младежи

През 2007/2008г. по проект на Дарителско сдружение „Св. Ив. Рилски”, с. Балван, с финансовата подкрепа на Международната служба по миграция по проект  ”Отвори очи, има кой да ти помогне”  са разкрити първите центрове за работа с деца с младежи.
От 2008 г. дейността им се финансира от Община Велико Търново чрез общинския бюджет.
Разкриването на центровете за работа с деца и младежи от 8-29 години е целенасочена и последователна дейност на Община Велико Търново, осъществявана чрез Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”.
Към настоящия момент са разкрити и функционират 22 Центъра за работа с деца и младежи в следните населени места:
 
 • град Килифарево
 • град Дебелец
 • село Балван
 • село Ресен
 • село Миндя
 • село Шемшево
 • село Присово
 • село Церова кория
 • село Арбанаси
 • село Самоводене
 • село Пчелище
 • село Беляковец
 • село Леденик
 • село Шереметя
 • село Хотница
 • село Русаля
 • село Къпиново
 • село Малки Чифлик
 • село Никюп
 • село Ново село
 • село Плакове
 • село Ялово
 
Дейността на младежките клубове е насочена към:
 • ангажиране на свободното време на децата с дейности, които отговарят на интересите им и способстват за развитие на техните умения;
 • повишаване информираността на младите хора за действащите държавни и общински нормативни документи;
 • осъществяване на превантивна дейност по отношение борбата с наркотици, трафик на хора, полово предавани  болести- HIV/ СПИН и безопасно използване на Интернет;
 • създаване на атмосфера на екипност, приятелство и стимулиране на взаимопомощта  сред членовете на младежките клубове;
  • запознаване с историята на родното място;
  • опознаване на околната среда и стимулиране на активно  участие на децата и младежите  в дейности по нейното опазване.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.