Инструкции и нормативни документи

Icon Инструкция за условията и реда за издаване на карта за безплатно паркиране на моторно превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснение при паркиране в Община Велико Търново (1,7 MB) Icon Заявление - декларация за издаване на карта за безплатно паркиране на моторно превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания и за използване на улеснения при паркиране (18,6 KB) Icon Декларация (122,0 KB) Icon Инструкция за процедурата по извършване на социални погребения (536,2 KB) Icon Приложение № 1 - Декларация по образец (68,3 KB) Icon Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велико Търново през 2021 г. (412,8 KB) Icon Правила за осъществяване от Община Велико Търново на контрол и мониторинг на качеството и ефективността на социалните услуги, които се финансират със средства от държавния и общинския бюджет (764,7 KB) Icon Правила за осъществяване на вътрешен периодичен и годишен контрол, мониторинг и оценка на качеството и ефективността в предоставяните от Община Велико Търново социални услуги (895,1 KB)

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.