Информация за включване в механизма лична помощ

Община Велико Търново успешно стартира предоставянето на механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ
Считано от 01.09.2019 г. Община Велико Търново успешно стартира предоставянето на механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ с 35 ползватели и 35 лични асистенти, с които са сключени трудови договори, съобразно определените месечен брой часове в издадените от Дирекция „Социално подпомагане“- Велико Търново направления за включване в механизма „Лична помощ“.
Към 01.06.2020 г. ползватели на механизма „Лична помощ“ са общо 181 лица, в т.ч. 24 деца, като на територията на Община Велико Търново са обхванати 15 населени места - гр. Велико Търново, с. Беляковец, с. Самоводене, с. Ресен, с. Церова Кория, с. Никюп, с. Водолей, с. Шереметя, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Присово, с. Пчелище, с. Вонеща вода, с. Шемшево, с. Къпиново.
Към 01.06.2020 г. в Община Велико Търново по реда на Закона за личната помощ са сключени трудови договори с 182 лични асистента, като от тях 163-ма са близки или роднини на ползвателите,  69 е броят на назначените на длъжност „Личен асистент“ лица, които са пенсионери придобили правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а 19 са асистентите придобили право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
Към 01.06.2020 г. в Списък на кандидатите за асистенти в Община Велико Търново са включени 14 кандидати за лични асистенти, с които не е сключен трудов договор и които не са посочили конкретен ползвател на когото да предоставят механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ.
Към настоящия момент Община Велико Търново предоставя почасово социално-здравни услуги в домашна среда по пет направления, като обхваща над 600 лица с увреждания и възрастни хора с ограничения и невъзможност за самообслужване.
 
Icon Информация за включване в механизма лична помощ (209,8 KB) Icon Информация (331,4 KB) Icon Заявление - ползвател (307,2 KB) Icon Заявление (284,9 KB) Icon Информация за асистенти по Механизма лична помощ (124,8 KB) Icon Декларация 1 (420,0 KB) Icon Декларация 2 (278,4 KB) Icon Декларация 3 (461,2 KB)

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.