Информация за включване в механизма лична помощ

Към 01.01.2022 г. ползватели на механизма „Лична помощ“ са общо 259 лица, в т.ч. 55 деца, като на територията на Община Велико Търново са обхванати 22 населени места - гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Пчелище, с. Ресен, с. Беляковец, с. Самоводене, с. Шемшево, с. Къпиново, с. Водолей, с. Никюп, с. Шереметя, с. Церова Кория, с. Присово, с. Малки Чифлик, с. Вонеща вода, с. Миндя, с. Леденик, с. Русаля, с. Балван, с. Мерданя, с. Пушево.
Към 01.01.2022 г. в Община Велико Търново по реда на Закона за личната помощ са сключени трудови договори с 261 лични асистента, като от тях 239 - ма са близки или роднини на ползвателите,  96 е броят на назначените на длъжност „Личен асистент“ лица, които са пенсионери придобили правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а 25 са асистентите придобили право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
Към 01.01.2022 г. в Списък на кандидатите за асистенти в Община Велико Търново са включени 30 кандидати за лични асистенти, с които не е сключен трудов договор и които не са посочили конкретен ползвател на когото да предоставят механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ.
 
Icon Информация за включване в механизма лична помощ (169,0 KB) Icon Информация (331,4 KB) Icon Заявление - ползвател (21,2 KB) Icon Заявление (16,5 KB) Icon Информация за асистенти по Механизма лична помощ (176,7 KB) Icon Декларация 1 (20,5 KB) Icon Декларация 2 (278,4 KB) Icon Декларация 3 (461,2 KB)

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.