В Център за превенция и спорт, с. Балван се проведе Областна работна среща на тема „Устойчиви инициативи и партньорства – превенция за сигурност“

Под патронажа на Областния управител на Област Велико Търново и кмета на Община Велико Търново на 04 април 2019 г. в Център за превенция и спорт, с. Балван се проведе Областна работна среща на тема „Устойчиви инициативи и партньорства – превенция за сигурност“. Функциониращият от 2016 г. Център за превенция и спорт бе представен от домакина на събитието, като добра и ефективна практика за гарантиране правата на децата и опазване здравето и живота им.
Преди началото на работната среща към Центъра бяха официално открити две нови площадки за „Приложно колоездене“ и „Оцеляване в природата“. Официалните гости на събитието г-н Младен Маринов министър на вътрешните работи, гл. комисар Христо Терзийски – директор на Главна дирекция „Национална полиция”, комисар Росен Рапчев – началник на отдел "Пътна полиция" в ГДНП, ст. комисар Александър Джартов – директор на Дирекция „Държавен контрол и превантивни дейности“ при ГДПБЗН, заедно с проф. Любомира Попова – Областен управител на Област Велико Търново и инж. Даниел Панов – кмет на Община Велико Търново по традиция засадиха дръвчета на новооткритите площадки. Присъстващите имаха възможност да наблюдават „Урок по родолюбие“ и демонстрация на уменията по пожарна и пътна безопасност, приложно колоездене и оцеляване сред природата на деца от Центровете за работа с деца и младежи в с. Беляковец и с. Балван.
„Създаването на Център за превенция и спорт в село Балван е една добра инициатива и смятам, че този модел може да бъде разработен във всяко едно населено място“, с тези думи министърът на вътрешните работи Младен Маринов се обърна към всички присъстващи и поздрави организаторите за ефективното и успешно сътрудничество.
Целта на работната среща бе да бъдат представени ефективни политики и мерки с превенция за сигурност, както и успешното партньорство между институциите в Област Велико Търново. По време на работната среща участниците представиха успешни резултати от своята дейност, като презентации направиха г-н Георги Филипов – гл. експерт в Дирекция „Образование, социални дейности и здравеопазване“ в Община Павликени и г-жа Десислава Шопова – зам.-кмет хуманитарни дейности в Община Елена. Своя опит и практика в превантивната дейност представи и старши комисар Александър Джартов – директор на Дирекция „Държавен контрол и превантивни дейности“ при ГДПБЗН-МВР.
Участие в срещата взе и г-жа Ивана Радомирова – изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България, която благодари на домакините за доброто партньорство в провеждането на редица съвместни инициативи.
„Не е възможно да бъде реализирана дадена идея или проект без сътрудничество между институции, местна власт и частния сектор. Моделът на партньорство е ключов и допринася за постигане на добри резултати, пример за това е Център за превенция и спорт“, подчерта г-жа Росица Димитрова – директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново.
 Признание за успешната дейност на Центъра е връчената на 27 март 2019 г. награда от Фондация Лале за Проект на Годината 2018, за подобряване и гарантиране правата на децата и осигуряване на условията за пълноценното им развитие. Сред новите партньори на Център за превенция и спорт са Областен съвет на Български червен кръст и Национален военен университет „Васил Левски“, които ще провеждат практически и теоретични занимания с децата посещаващи Центъра.
На работната среща присъстваха представители на Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и спорта, Регионални и Областни структури на „Пожарна безопасност и защитата на населението“ и „Пътна полиция“, Сдружение „Св. Иван Рилски“, с. Балван, Съюз на българските автомобилисти – София, Съюза на пивоварите в България, НВУ „Васил Левски“ и кметове на малки населени места.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.