Клубове на пенсионера и инвалида

На територията на Община Велико Търново са разкрити и функционират 34 Клуба на пенсионера и инвалида. Ежемесечно в тях се отбелязват национални и местни празници според традициите и обичаите, провеждат се беседи, литературни четения, конкурси и концерти, организират се излети и екскурзии.

На 21 януари от 11:00 часа в Клуба на пенсионера и инвалида „Светлина“, с. Присово ще бъде отбелязана 15-годишнина от основаването му и ще бъде отпразнуван Денят на родилната помощ /по стар стил/, известен още като Бабинден.

Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на “бабите” – жените, които помагали при раждането на младите булки и невести. Отбелязването на този ден с традиционни ритуали от членовете на Клубовете на пенсионера и инвалида е свързано с желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са “бабували” на родилките.

Icon Програма по случай 35 години от създаване на клуб на пенсионера и инвалида „Родолюбец” (77,4 KB)

 

 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.