25 ноември – Международен ден за борба срещу насилието над жени и деца

По повод 25 ноември – Международен ден за борба срещу насилието над жени и деца Община Велико Търново, съвместно с Районно управление - Велико Търново, Кризисен център за лица "Търновград" и Кризисен център за деца жертви на трафик и/или насилие, с. Балван организират инициатива в подкрепа на децата и жените преживели насилие. С послание изписано върху жълти рози, ръчно изработени от екипите на двете социални услуги, участниците в инициативата изразяват своята подкрепа в борбата срещу насилието и призовават да не бъде премълчавано за този проблем. За да достигне посланието до широката общественост розите ще бъдат поставени в различни институции и организации в града.

В инициативата се включиха и деца и лица жертви на насилие, които оставиха своите желания и лични послания изписани върху постер поставен в сградата на Кризисен център за лица "Търновград".

В резултат на доброто партньорство и съвместната дейност между Община Велико Търново, Районно управление – Велико Търново, Дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново, социални услуги в Община Велико Търново и институции, през 2020 г. е оказана подкрепа на над 52 случаи на насилие, в това число 17 деца жертва на насилие, с които успешно се работи в посока на тяхната личностно израстване, самостоятелност и преодоляване на психологическите травми.

След разкриване на социалната услуга „Кризисен център за лица „Търновград“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., от месец август 2020 г. до момента в услугата са преминали общо 35 потребители, като екипа е осъществил мобилна работа  и консултации на терен по 14 сигнала и са организирани над 20 информационни кампании в малките населени места на територията на Област Велико Търново.

За поредна година на днешния 25 ноември в 18:30 часа крепостта „Царевец“ ще бъде осветена в оранжев цвят, в знак на подкрепа на Община Велико Търново към организираната от „Зонта Интернешънъл“ международна кампания срещу насилието върху жени и деца.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.