Дарителски жест за социалните услуги в Община Велико Търново

Осем от социалните услуги от резидентен тип, функциониращи в Община Велико Търново, получиха безвъзмездно дарение от общо 26 дигитални устройства, предоставени от фирма „Шанс – М. Байчев“ ЕООД. Средствата за закупуване на устройствата са дарени от Фирма „Шанс – М. Байчев“ ЕООД по време на благотворителната инициатива „Мото Коледа – Велико Търново“ за подпомагане на деца в неравностойно положение, с организатор Сдружение „Спортен клуб –Велико Търново“.
Лично г-н Милко Байчев – управител на фирма „Шанс – М. Байчев“ ЕООД посети на място осемте социални услуги и предостави на управителите таблети, компютри, мултифункционални устройства, принтери и др. дигитални устройства, осигурени от фирма „Комсис“ ООД.
В знак на благодарност и уважение за жеста, г-н Байчев бе посрещнат с домашно приготвена питка и получи сувенири ръчно изработени от потребителите на социалните услуги, а децата от Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания на ул. „Цветарска“№14 поздравиха със стихотворения и песни своите гости, сред които г-н Добромир Милков – представител на фирма „Комсис“ ООД и г-н Георги Недев – председател на Сдружение „Спортен клуб –Велико Търново“.
От името на общинското ръководство г-жа Росица Димитрова – директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ лично благодари за безвъзмездното дарение и вниманието от страна на бизнеса, в подкрепа на екипите и потребителите от социалните услуги в общината. При посещението си дарителите имаха възможност да срещнат с екипите на социалните услуги и да получат информация за дейностите и пряката работа с потребителите.
С дарените дигитални устройства се подобрява материално-техническата база и условията за работа на екипите в социалните услуги от резидентен тип, осигуряват се условия за провеждане на онлайн обучение на децата в условията на епидемична обстановка, и се дава възможност на потребителите да комуникират със своите близки, чрез съвременните  информационни и комуникационни технологии.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.