Дейност на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

От стартиране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“  81-годишната Янка Петрова от Велико Търново получава индивидуална грижа и подкрепа в своя дом от назначения в услугата социален асистент. С усмивка и вълнение тя не скрива удовлетворението и щастието си, че получава нужната и помощ в ежедневието от социалния асистент Тодорка Илиева, която г-жа Петрова очаква с нетърпение и е приела като своя дъщеря. Приятно изненадана от посещението на г-жа Росица Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново, г-жа Петрова разказа за своя живот и семейство, за професията си и искрено благодари, че Общината осигурява различни възможности за подкрепа на хора, които срещат затруднение в ежедневието и не могат да разчитат на помощ от близки или роднини, като подчертава, че през годините е била потребител по различни програми и проекти реализирани в Община Велико Търново.
 
Към 20.08.2021 г. социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се предоставя в 13 населени места на територията на община Велико Търново, като са обхванати 138 лица, за които полагат грижи 40 лица назначени на длъжност „социален асистент“. 
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.
Въпреки, че лицата с трайни увреждания без определена чужда помощ не са посочени, съгласно Закона за социалните услуги, като целева група на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, отговорните служители, които извършват предварително насочване към социалната услуга подхождат строго индивидуално към всеки кандидат. Извършва се прецизно консултиране и се събира подробна информация за всеки отделен случай, след което на база представени актуални медицински документи, доказващи влошаване на здравословното състояние на кандидата към момента на кандидатстване спрямо датата на издаване на експертното решение, лицето се насочва за ползване на социалната услуга. След извършване на прецизна индивидуална оценка от назначените социални работници с 17 лица с трайни увреждания без определена чужда помощ са сключени договори за ползване на социалната услуга.
До момента Заявления за ползване на социалната услуга са подали 211 нуждаещи, като по тях са изготвени 213 предварителни оценки на потребностите.
Приема на документи продължава както от лица, които се нуждаят от грижи и подкрепа в ежедневието си, така и от лица, които желаят да изпълняват длъжността „Социален асистент“  в социалната услуга „Асистентска подкрепа“.
Документи се подават в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
Необходимите документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-tаrnovo.bg
Социалната услуга се финансира със средства от държавния бюджет и не е обвързана със сроковете на проектните финансирания.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.