Детска академия за спорт и превенция 2021

В месеца на децата Община Велико Търново, съвместно с партньори и приятели даде старт на Детска академия за спорт и превенция 2021, която бе официално открита днес в с. Балван.
Инициативата е своеобразно продължение и надграждане на „Лятна детска полицейска академия“ реализирана през последните 10 години в Центровете за работа с деца и младежи в периода на лятната ваканция. Детска академия за спорт и превенция 2021 ще се изпълнява целогодишно с децата от малките населени места, като ще бъде разширен обхвата на дейностите свързани с безопасността и ще бъдат разглеждани актуални теми, като в процеса на работа с децата ще се включат специалисти от различни сфери.
Детска академия за спорт и превенция е показател за успеха и продължаващото междуинституционално партньорство на местно ниво, което обединява Община Велико Търново,  ОД на МВР- Велико Търново, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Велико Търново, Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, с. Балван, Съюз на пивоварите в България и Сдружение на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“ в създаване на превантивни кампании и обучения, чрез които да  се даде по-голяма сигурност за децата.
С откриване на Детска академия за спорт и превенция бе дадено началото и на кампания за пътна безопасност „Пази детето на пътя“, която се реализира на територията на общината за трета поредна година и има за цел да повиши вниманието на водачите на моторни превозни средства и да се апелира те да бъдат отговорни и да пазят децата на пътя.
По време на мероприятието деца от Центровете за работа с деца и младежи демонстрираха своите умения на площадките за пътна и пожарна безопасност, за оцеляване в природата, както и научените действия при наводнение. Те представиха и забавни игри предадени от техните баби и дядовци, които са описани в специално издание на книга „Детска академия за спорт и превенция 2021 година“ създадена по идея на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ и  реализирана съвместно с Община Велико Търново, Съюз на пивоварите в България, ОД на МВР- Велико Търново, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Велико Търново. Книгата е разделена в 2 тома, а имено Детските игри на XX век и Превенция за сигурност.
Официални гости на събитието бяха г-н Станислав Николов –заместник областен управител, г-жа Снежана Данева- Иванова – заместник-кмет на Община Велико Търново, комисар  Христо Христов – зам.-директор на ОД на МВР Велико Търново, комисар Красимир Кръстев - Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“,  гл. инсп. Веселин Райков- Началник на Районно управление Велико Търново, г-жа Росица Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново, г-жа Ивана Радомирова – изп. директор на Съюза на пивоварите в България, полковник Евгени Пенчев – зам.-началник на НВУ „Васил Левски“, представители на Дирекция „Социално подпомагане“- Велико Търново, кметове и кметски наместници, представители на Община Павликени и др.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.