Клуба на приемния родител във Велико Търново отпразнува своята трета година

Клуба на приемния родител във Велико Търново, първият и единствен за страната, днес /10 септември 2021 г./ отпразнува своята трета година от създаването си. В присъствието на приятели и приемни родители на мястото, където веднъж месечно членовете на Клуба се събират и провеждат срещите си, бе отбелязан празничния ден. Специална изненада и грамоти за всички редовни членове на Клуба на приемния родител поднесе г-н Иван Христофоров - Директор Програма “SOS Детско селище Велико Търново – Габрово – Трявна“. Сред номинираните с грамота бе и г-жа Росица Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново, която бе удостоена с титлата приятел на Клуба и пожелание да продължава да бъде всеотдайна и иновативна в създаването на услуги подкрепящи децата и семействата в общината.
За успеха на учредения Клуб и ползотворните срещи с приемните родители, реализирани с участието на екипа на Център за обществена подкрепа – Велико Търново, управляван от Сдружение „SOS Детски селища България“, разказа г-жа Албена Добрева – управител на услугата. Тя сподели за създаването на Клуба и идеята да бъдат подкрепени приемните родители, чрез споделяне на личен опит и това какви затруднения срещат, през емоционалното преживяване и разширяване на познанията им по различни теми. Днес редовни членове на клуба са 14 приемни родители от община Велико Търново, като самите те споделят, че разговорите за преживяванията, трудностите и щастливите моменти, допринасят за това те да бъдат пълноценни и спокойни при отглеждане и възпитанието на децата.
Към настоящия момент в изпълнение на проект „Приеми ме 2015“ за Област Велико Търново утвърдените приемни семейства са общо 109, което поставя областта на едно от първите места в страната по брой приемни семейства.
В осемте общини включени в Проект „Приеми ме 2015“ на територията на област Велико Търново настанени за отглеждане в приемно семейство са 111 деца, (в т.ч. 15 деца с увреждания) в 82 действащи приемни семейства. Според възрастовото разпределение най-голям е броят – 50 на настанените деца на възраст от 6 до 14 г., 25 са децата от 0 до 3 г., 16 са децата от 3 до 6 и 20 деца над 14 годишна възраст.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.