Коледни картички за потребителите на услуги, предоставени в домашна среда

Коледни картички изработени от потребителите на социални услуги ще зарадват над 330 хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, които получават грижа и подкрепа в домашна среда в 21 населени места в Община Велико Търново. Инициативата е по идея на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново по повод предстоящите празници, като жест на внимание и уважение към потребители на здравно-социални услуги по Проект „Патронажна грижа +“ и услугата „Асистентска подкрепа“ в Община Велико Търново. Писмата с личните послания ще достигнат до своите получатели от хората, които всеки ден им оказват необходимата помощ в дома им, а именно назначените социални асистенти и домашни санитари.
Признателност за дейността Ви, която приемате като призвание и за това, че въпреки трудностите Вие дарявате усмивка и внасяте надежда в домовете на потребителите, с тези думи г-жа Росица Димитрова Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново се обърна към екипите и всички служители назначени в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и по Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“.
В няколко населени места г-жа Димитрова се срещна лично с назначените лица, за да им благодари и поднесе малък подарък изработен от потребителите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Велико Търново.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.