Областна конференция по приемна грижа – 7 юли 2023 г.

В диалог и партньорство се проведе Областна конференция на тема „Междуинституционално сътрудничество при предоставяне на социалната услуга Приемна грижа – трудности и добри практики. Предизвикателства при предоставянето й в контекста на Закона за социалните услуги“, с организатор Община Велико Търново и Областен екип по приемна грижа - Велико Търново.
Домакинът в лицето на г-жа Росица Димитрова, Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново, откри официално събитието и подчерта важността на диалога, както и обсъждането на трудностите между всички участници в процеса по предоставяне на приемна грижа. „Днешната конференция на областно ниво е възможност за всички нас - специалисти, институции, приемни родители, неправителствени организации, да споделим, да направим своите изводи, за да продължаваме заедно да намираме най-добрите възможности за подкрепа на децата и семействата.“
В дискусията по темата се включиха приемни родители Ася и Георги, които споделиха своя 10 годишен опит и затова колко е важно за тях да се чувстват равноправни партньори и да получават подкрепата на институциите в решаване на трудностите, които срещат. Обществените нагласи и неразбирането на важността на приемната грижа, за нейната същност са малка част от предизвикателствата, с които се сблъскват ежедневно приемните семейства.
Като добра практика по темата за ефективността на подкрепата за приемните родители и ролята на партньорите в предоставяне на социални услуги бе представен създадения през 2018 г. във Велико Търново „Клуб на приемния родител“ от г-жа Албена Добрева – ръководител на Център за обществена подкрепа във Велико Търново, управляван от  Сдружение SOS Детски селища България. Тя представи и малък Дневник на SOS Клуба на приемния родител, събрал в едно мислите, емоциите и преживяванията на приемни родители. По темата взе участие и г-жа Здравка Николова - ръководител на Център за обществена подкрепа във Велико Търново, управляван от Фондация Международна социална служба България, представи доклад на супервизорите, с изводи и предложения.
По време на срещата началникът на областния екип по приемна грижа – Елена Семерджиева, представи данни за дейността на областно ниво от 2016 г. до настоящия момент според, които за периода настанените деца са 306, от които 116 са осиновени в страната и 16 в чужбина, реинтегрирани са 60 деца, 20 деца са преместени в друго приемно семейство , а 21 деца са изведени в резидентна грижа. Според данните на национално ниво през периода януари - май 2023 г. Велико Търново е на четвърто място за страната по брой деца отглеждани в „приемна грижа“ с доставчик община, с 97 деца настанени в приемни семейства, в т.ч. 17 деца с увреждания.
В конференцията взеха участие г-н Огнян Христов – национален ръководител проект „Приеми ме 2015“,  д-р Събина Събева – член на управителния съвет на Фондация „Международна социална служба – България“, г-н Иван Христофоров – Директор Програма „SOS Детски селища Велико Търново- Габрово- Трявна“, г-жа Анжела Досева – Директор на РДСП Велико Търново, представители на Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“  във Велико Търново,  Павликени, Елена, Полски Тръмбеш, Свищов, Горна Оряховица, Стражица, представители на социални услуги от областта, приемни родители и партньори.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.