Община Велико Търново предостави безплатни дигитални устройства на 40 деца, настанени в 5 социални услуги от резидентен тип в гр. Велико Търново

Община Велико Търново предостави безплатни дигитални устройства на 40 деца, настанени в 5 социални услуги от резидентен тип в гр. Велико Търново. Осигуряването на 16 преносими компютъра, 5 компютърни конфигурации, 9 таблета и 4 мултифункционални устройства се осъществи в рамките на одобрен проект на Общината, с финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, като отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 18 885, 60 лв.
Устройствата са предоставени за ползване на децата /записани за ученици през учебната 2020 г. – 2021 г./ от следните социални услуги:
  • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания І и II, ул. „Цветарска” № 14 – 8 преносими компютъра и 4 таблета
  • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания III, ул. „Колоня Товар“ № 14 - 2 компютърни конфигурации, 4 преносими компютъра, 1 таблет и 1 мултифункционално устройство
  • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания II, ул. „Ил. Драгостинов“ № 3А, вх. Б – 3 компютърни конфигурации, 3 преносими компютъра, 3 таблета и 2 мултифункционални устройства.
  • Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания I, ул. „Ил. Драгостинов“ № 3А, вх. А – 1 таблет, 1 мултифункционално устройство и 1 преносим компютър.
 
Предоставените устройства ще допринесат за пълноценно и ефективно участие на децата и младежите в образователния процес от една страна, а от друга ще се подпомогне тяхната самостоятелност. Обновената и модернизирана материално-техническата база, ще осигури възможност за повишаване цялостното качество на предоставяните социални услуги от резидентен тип.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.