Община Велико Търново продължава предоставянето на патронажни грижи, в изпълнение на Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“

В изпълнение на Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“ считано от 05.05.2021 г., продължава без прекъсване, стартиралото през 2019 г. предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и психологическо консултиране, помощ при пазаруване и др. услуги за лицата от целевата група, на територията на Община Велико Търново.
В изпълнение на дейностите по предоставяне на патронажни грижи /Направление 1/ по Проекта в Община Велико Търново вече са назначени първите 20 лица, които подписаха трудови договори за изпълнение на следните длъжности: „Специалист, социални дейности“ – 1 бр., „Психолог“ – 1 бр., „Шофьор“ – 1 бр., „Медицинска сестра“ – 2 бр. и „Домашен санитар“ – 15 бр.
Предоставянето на патронажни грижи ще обхване над 177 нуждаещи се лица, които ще получават подкрепа в домашна среда до 2 часа на ден, за срок от 12 месеца.
В изпълнение на дейностите по превенция на COVID-19 /Направление 2/, считано от 05.05.2021 г. в социалните услуги, делегирани от държавата дейност, функциониращи на територията на Община Велико Търново са назначени 19 лица, от които 16 на длъжност „Хигиенист“ и 3 на длъжност „Санитар“.
От назначените лица, 13 са лица с увреждания, потребители на социални услуги, като 9 от тях до момента са били обхванати по проекти за заетост за хора с увреждания, изпълнявани от Община Велико Търново. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.