Община Велико Търново с одобрен проект от фонд „Социална закрила“

Община Велико Търново с одобрен проект от фонд „Социална закрила“ за реновиране и модернизация на материалната база на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Церова кория
Проектното предложение на Община Велико Търново „Реновиране и модернизация на материалната база на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Церова кория“, получи одобрение от Управителния съвет на Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.
За реализацията на проекта, на 12.05.2021 г. между Община Велико Търново и Фонд „Социална закрила“ се сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Общата стойност на проекта е 49 908.08  лв. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 24 954.04 лв. (50 % от общата стойност на проекта), а останалата част (24 954.04 лв.) е собствения финансов принос на Община Велико Търново.
В изпълнение на проекта ще бъдат обновени и модернизирани общите части и помещения на сградата на социалната услуга, в т . ч. коридори, фоайета, трапезария, всекидневна, санитарни възли. На входа ще бъде изградена рампа за инвалидни колички, което ще позволи привеждането на сградата в съответствие с изискванията за осигуряване на достъпна архитектурна среда, в т. ч. и за хора с увреждания. Предвижда се частична подмяна и реновиране на покривната конструкция на сградата; обновяване на електрическата, ВиК и отоплителната инсталации; подмяна на съществуващите конвенционални осветителни тела с LED осветление.
Реализацията на проекта ще допринесе както за подобряване на материалната база, така и за повишаване качеството на услугите, предоставяни от Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Церова кория. Ще бъде осигурена по-уютна и комфортна жилищна среда за 14 потребители, настанени в социалната услуга.
Изпълнението на проекта ще стартира в началото на месец юни 2021 г. и ще приключи не по-късно от 30.11.2021 г.
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.