Община Велико Търново с одобрен проект по Фонд „Социална закрила“ за подмяна на обзавеждането в Дом за стари хора „Венета Ботева“

Проектното предложение на Община Велико Търново „Подмяна на част от наличното обзавеждане в Дом за стари хора „Венета Ботева“ – гр. Велико Търново“ получи одобрение от Управителният съвет на Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Общата стойност на проекта е в размер на 38 528,86 лв., от които 33 828,34 лв. са безвъзмездно финансиране, осигурено от Фонд „Социална закрила“, а собствения финансов принос на Община Велико Търново е в размер на 4 700,52 лв.
В рамките на проекта ще бъде подменено остарялото и амортизирано обзавеждане в сградата на специализираната институция, част от което не е подменяно повече от 40 години. Във всяко от 86-те индивидуални помещения, обитавани от потребителите, ще бъдат доставени нови гардероби, скринове, шкафове и трапезни маси.
Подмяната на част от остарялото и амортизирано обзавеждане, ще спомогне за осигуряване на по-комфортна и уютна среда за възрастните хора, настанени в специализираната институция. Ще се подобри функционалността и практичността на помещенията, в които потребителите на ДСХ прекарват най-много време. Ще се улесни поддържането на  високо ниво на жилищна хигиена в сградата.  
С реализацията на проекта, ще се подобри качеството на живот на всеки от 134-мата потребители на дома, както и цялостното качество на социалните услуги, предоставяни от Дом за стари хора „Венета Ботева“, гр. Велико Търново.
Предвижда се проектните дейности да приключат до края на 2020 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.