Община Велико Търново стартира реализирането на социалната услуга „Обществена трапезария”, финансирана от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика

Община Велико Търново стартира реализирането на социалната услуга „Обществена трапезария”, финансирана от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Целите на дейностите по обществената трапезария са насочени към подобряване качеството на живот и задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами.

Социалната услуга ще се реализира на територията на Община Велико Търново до 31 декември 2015 г., в рамките на общо 64 работни дни, ще задоволява потребностите от храна на 65 потребителя и включва предоставяне на храна за обяд- супа, основно ястие и хляб. Финансовите средства, които ще бъдат отпуснати от Фонд „Социална закрила” са в размер на общо 9 568,00 лв.

Бенефициенти на социалната услуга „Обществена трапезария” са лица попадащи в следните целеви групи:

  • Лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с постоянен адрес на територията на Община Велико Търново;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, с постоянен адрес на територията на Община Велико Търново;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност), с постоянен адрес на територията на Община Велико Търново;
  • Скитащи и бездомни деца и лица.

Лицата, които желаят да бъдат включени като потребители на социалната услуга и  попадат в горепосочените целеви групи могат да подават Заявление – декларация от 06.10.2015 г. в сградата на Община Велико Търново, стая 218.

Получаването на храната ще се извършва от 09.10.2015 г., в дните от понеделник до петък, включително от 11:00 – 13:00 ч., в помещение в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново на ул. „Никола Габровски” № 23 (ползвано за целите на Обществена трапезария).

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.