Продължава изпълнението на проект "Приеми ме 2015"

В качеството си на пряк бенефициент Агенцията за социално подпомагане (АСП) сключи споразумения за партньорство със 158 общини партньори по проекта "Приеми ме 2015", като по този начин действието на проекта се удължава с една година.
Община Велико Търново е сред общините, които подписаха споразумение за партньорство с Агенция за социално подпомагане, с което се въвеждат промени във финансирането на социалната услуга „Приемна грижа“ и се удължава срока на проектните дейности до 31.12.2021 г.
В споразуменията са отразени промени, касаещи разходите, пряко свързани с дейностите по проекта, като: необходимите средства за месечни възнаграждения на професионалните приемни родители и средства за месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в доброволни и професионални приемни семейства, съобразно възрастта (в т.ч. добавка за деца с увреждания), от началото на 2021 г. ще се осигуряват от държавния бюджет по програма "Подкрепа на децата и семействата", като част от бюджета на АСП.
Считано от 01.01.2021 г. средствата осигурени от бюджета на проекта са за възнаграждение на Областен екип по приемна грижа и Областен екип за управление на проекта, както и за пътни разходи на приемните семейства и екипа на услугата.
Сформираният по проекта Областен екип по приемна грижа продължава своята дейност, съобразявайки се с въведените в страната противоепидемични мерки.
По проект „Приеми ме 2015“ за област Велико Търново през 2021  г. утвърдените приемни семейства са 122, в т.ч. 26 семейства за община Велико Търново.
През месец февруари 2021 г. в 94 от действащите приемни семейства в област Велико Търново настанени за отглеждане са 127 деца (от тях 14 деца с увреждания), от които 20 са децата за общината настанени в 19 приемни семейства.
За допълнителна информация по Проекта:
Община Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ 2
тел. 062/ 619 220
 
Областен екип по приемна грижа
Адрес: гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа“,
ул. „Георги Измирлиев“ № 15, бл. 2,вх. А, ет. 2, ап. 2
тел. 0897 089 181

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.