Програма „Старт на кариерата“

От днес /25.10.2021 г./ двама младежи започнаха работа в администрацията на Община Велико Търново. Младежите са назначени по Програма „Старт на кариерата“, чиято основна цел е осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи до 29 г., завършили висше образование и без стаж по завършената специалност, с цел улесняване прехода от образование към заетост.
С младите специалисти са сключени трудови договори за срок от 12 месеца на длъжност „Младши експерт“ и с място на работа в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново.
Чрез участието си в Програмата и работата в Община Велико Търново младежите ще имат възможност да натрупат професионален опит и да придобият трудови навици, необходими за бъдещата им професионална реализация.
Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет, по Националния план за действие по заетостта за 2021 г. Съгласно сключен Договор с Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново, за реализирането на програмата на Община Велико Търново са осигурени средства в размер на 22 890,24 лв.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.