С празник отбелязаха 6-та годишнина от три социални услуги

На днешния православен празник Кръстовден, с много игри и детски смях трите Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с/без увреждания във Велико Търново, с управител г-жа Миглена Кюркчиева-Енчева отбелязаха своята 6-та година от разкриването си. В местността Ксилифор децата и младежите заедно с екипите на услугите организираха забавни спортни игри с участието на всички уважили празника, сред които г-жа Росица Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, г-жа Катерина Златкова-Дончева – председател на Сдружение „ЗОВ-България“, доброволци и приятели.
Управителя на услугите изказа искрените си благодарности към екипите на трите Центъра за настаняване от семеен тип и поднесе своята признателност към г-жа Димитрова и г-жа Златкова за подкрепата и всеотдайността в работата с децата и младежите.
След веселите игри и танци, в края на празника всички заедно духнаха свещите на тортата, като си пожелаха да бъдат здрави и да се подкрепят в голямото семейство на Центровете за настаняване от семеен тип.
С пожелания да бъдат здрави, да постигат и се борят за мечтите си и успехи през новата учебна година – г-жа Димитрова поздрави децата, а на екипа изказа най-искрена благодарност за грижите, за обичта, която дават на децата и младежите, за да има усмивки на лицата им и щастие да грее в очите им.
В трите ЦНСТ-та към момента са настанени общо 14 младежи с увреждания и 25 деца без увреждания, като през изминалите 6 години грижа и подкрепа са получили 77 деца и 23-ма младежи с увреждания. Децата, които са напуснали услугата са общо 52, като от тях 20 са реинтегрирани, 6 са започнали самостоятелен начин на живот, 9 от децата са настанени в друга социална услуга, настанени в приемно семейство са 2 деца, а осиновени са 15 деца. Управителя на трите социални услуги сподели за изградената доверителна връзка с децата, които след напускане на услугата продължават да търсят съвети и подкрепа от екипа. Тя представи и добри примери за успеха и ефективността при работата на екипа с настанените младежи с увреждания, сред които е и Александра, която през последните 2 години работи по различни програми насочени към хора с увреждания, като към момента тя е трудово заета на постоянен трудов договор.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.