Социални услуги от Община Велико Търново удостоени с Отличителен знак "Аз гарантирам щастливо детство 2020"

По време на провелата се онлайн церемония за награждаване с отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство 2020“, организирана от Държавна агенция за закрила на детето, лично председателя д-р Елеонора Лилова, излъчи номинираните участници в четирите категории - устойчиво развитие, успешна промяна, значима иновация и значимо партньорство.
Дни преди Международния ден на детето плакетите  и наградите от номинациите вече са при своите горди притежатели.
В Община Велико Търново сред номинираните кандидати са четири социални услуги, които са удостоени с отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство 2020“ за приноса им в грижата за децата и създаването на условия за тяхното пълноценно развитие и благосъстояние, а именно:
  • Център  за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – I и II, ул. „Цветарска“ № 14, гр. Велико Търново е награден със статуетка и 3-то място в категория „Успешна промяна“ за постигнати резултати в подобряване на благосъстоянието на децата в риск, чрез реализиране на съвместни проекти със Сдружение „ЗОВ-България“ за повишаване спортната култура, като за целта е създаден спортен клуб „Широко сърце“.
  • Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“, гр. Велико Търново е удостоен с плакет за номинация в категория „Устойчиво развитие“, за реализацията и създаването на проекти и арт инсталации в градска среда, изработени от потребителите на услугата.
  • Кризисен център за деца, жертва на трафик и/или насилие с. Балван е удостоен с плакет за номинация в категория „Успешна промяна“ за реализацията на проект „Млада градинка“, свързан с ангажиране на децата в създаване и поддържане на дворното пространство в услугата и обособяване на една зеленчукова и две цветни градини.
  • Центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с/без увреждания – I, II и III в гр. Велико Търново с награда плакет за номинация в категория „Устойчиво развитие“, за подобряване качеството на живот на децата, чрез индивидуален подход и поддържане на връзка с биологичното семейство.
В категория „Значимо партньорство“ бе отличен Съюз на пивоварите в България за подобряване качеството на живот на децата и повишаване физическата им активност, чрез реализиране на Проект „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“, изпълняван съвместно с Община Велико Търново, Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, с. Балван и Сдружение на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“.
От общо 193-ма кандидати от цялата страна номинирани с отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство 2020“ и наградени със специална статуетка са 12 участника, а 39 от участници получават специален плакет.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.