Съвета по въпросите на социалните услуги проведе първо заседание за 2022 година

Днес /27.04.2022 г./ се проведе първото за 2022 година заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги, създаден в Община Велико Търново с Решение на Великотърновски Общински съвет. В присъствието на членовете включени в състава на Съвета (представители на институции, неправителствени организации, сдружения, потребители и представители на социални услуги) се разгледа и обсъди изготвения Анализ на състоянието и ефективността на предоставяните социални услуги от Община Велико Търново през 2021 г.
Председателя на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Велико Търново и Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново - г-жа Росица Димитрова, представи постигнатите резултати от дейността на предоставяните в общината социални услуги, като подчерта доброто сътрудничество с институции и организации за реализиране на дейности в подкрепа на най-нуждаещите се.
Сред акцентите бяха реализираните през 2021 г. добри практики по отношение на качеството и достъпността до услугата, като в изказването си г-жа Димитрова сподели и за предстоящото разкриване на нови социални услуги и предизвикателствата в сферата на социалните услуги в изпълнение на новото законодателство.
На база обобщената и представена информация за постигнатите резултати при предоставяне на социалните услуги на територията на общината през изминалата 2021 г. във функциониращите 33 социални услуги, делегирани от държавата дейност, са преминали общо 1439 потребители, при общ капацитет от 1028 места, като в предоставяне на услугите са ангажирани общо 464 лица - персонал.
Основна цел на Съвета е да участва и подпомага разработването на общинската политика в областта на социалните услуги, предоставяни на територията на Община Велико Търново, като в заключение г-жа Димитрова подчерта важността на това да се обсъждат, предлагат и споделят идеи, отчитайки местните потребности и динамиката, в която живеем.
 
 
 
 
Icon Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината (1,9 MB)
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.