Териториална организация на Съюза на слепите–Велико Търново проведе Годишно отчетно събрание

Териториална организация на Съюза на слепите – Велико Търново, днес /1 юли/ проведе годишното си отчетно събрание, на което гости бяха Росица Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново, Стефка Пенчева – председател на Регионална организация на Съюза на слепите в България – Габрово и Десислава Маринова – сътрудник на РО на ССБ-Габрово.
Председателя на Териториална организация на Съюза на слепите – Велико Търново, Ненчо Обретенов представи пред съюзните членове отчет за дейността на местната организация за 2020 г., като подчерта добрата координация и съдействие от страна на Община Велико Търново, в лицето на г-жа Росица Димитрова при осигуряване на подкрепа в домашна среда на членове на организацията по време на обявената за страната епидемична обстановка. В своето изказване той благодари на партньори и дарители оказали подкрепа през годината за реализиране на различни инициативи. В програмата за 2021 г., която е обвързана с отбелязване на 100-годишнината от основаване на Съюза на слепите в България, г-н Обретенов представи идеи за организиране на различни мероприятия, сред които концерти, спортни и културни събития.
Приветствие към ръководството на организацията отправи г-жа Росица Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, която поздрави председателя за успешната съвместна дейност през изминалата трудна година и благодари за оказаното съдействие при осигуряване на необходимата помощ на хората със зрителни затруднения. В своето изказване тя увери присъстващите, че могат да разчитат на подкрепата на Община Велико Търново при реализиране на заложените в програмата културни и обществени събития.
По време на събранието членовете на организацията имаха възможност да се включат с изказвания, да задават въпроси и да направят своите коментари, относно дейностите, които ще бъдат заложени в програмата за 2021 г. на местната организация.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.