Заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Велико Търново

На 26.02.2021 г. се проведе първото заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги, създаден в Община Велико Търново с Решение на Великотърновски Общински съвет, в състав от 21 члена - представители на институции, неправителствени организации, сдружения, потребители и представители на социални услуги. В проведеното заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги се разработи и прие Правилник за устройството и дейността на съвета и по предложение на членовете бе избран за председател г-жа Росица Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново. Обсъди се темата за новото законодателство в сферата на социалните услуги и предизвикателствата в изпълнение на законодателните промени.
За постигнатите успехи през изминалата трудна 2020 г., сподели г-жа Димитрова, като подчерта доброто сътрудничество между Община Велико Търново, институции и организация за реализиране на дейности в подкрепа на най-нуждаещите се.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.