Прием на документи от кандидати за заемане на длъжностите по Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания”, гр. Велико Търново

Icon Обява (300,5 KB) Icon Процедура (1,7 MB) Icon Приложение № 1 - Заявление (108,5 KB) Icon Приложение № 2 - Декларация (108,5 KB) Icon Списък с кандидати за персонал допуснати до събеседване, за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ (105,5 KB) Icon Списък с кандидати за персонал недопуснати до събеседване, за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ (96,2 KB) Icon Списък с кандидати за персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ (89,8 KB) Icon Списък на класираните в избора за заемане на длъжности по Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ (282,9 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.