Регионална програма за заетост 2022

От 09.06.2022 г. в Община Велико Търново стартира реализирането на Регионална програма за заетост – 2022 г. Програмата се изпълнява за единадесета поредна година и е насочена към осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица от приоритетни групи на пазара на труда – младежи до 29 г., лица над 50-годишна възраст, лица с ниско образование и липса на квалификация, продължително безработни, хора с увреждания и др.
През 2022 г. Община Велико Търново разработи проект на Регионална програма за заетост, който бе включен в Регионална програма за заетост на Област Велико Търново, одобрена и утвърдена със Заповед на Министъра на труда и социалната политика.
Съгласно утвърдената програма, в Община Велико Търново са разкрити 32 работни места, като разпределението е следното:
  • 21 работни места на длъжност „Общ работник“ в 11 населени места на територията на общината;
  • 7 работни места на длъжност „Общ работник“ в детски ясли и социални услуги в гр. Велико Търново;
  • 2 работни места на длъжност „Санитар“ в Детска ясла „Мечо Пух“ и Домашен социален патронаж – гр. Дебелец;
  • 1 работно място на длъжност ‚Работник, кухня“ в Домашен социален патронаж – гр. Дебелец;
  • 1 работно място на длъжност „Домашен санитар“ в гр. Килифарево.
 
Съобразно длъжността, която заемат, назначените лица са ангажирани в хигиенизиране и поддържане на обществени места и пространства, сгради на социални услуги и детски ясли и прилежащите към тях пространства; осигуряване на грижа в домашна среда; подпомагане дейностите по приготвяне на храна в кухненския бокс на ДСП- гр. Дебелец и др.
На наетите лица по програмата се осигурява заетост до 6 месеца, на 8-часов работен ден (с изключение на 1 раб.място в с. Ресен – на 4 часа), с възнаграждение в размер на минималната работна заплата (710,00 лв.).
Финансирането по програмата е осигурено от Държавния бюджет чрез сключен Договор за осигуряване на заетост между Община Велико Търново и Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново и е в размер на 157 432,00 лв.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.