Дневен център за деца и младежи с увреждания

Дневен център за деца с увреждания

Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Г. Измирлиев” 2 / в сградата на СОУ „Г.С.Раковски”/
Директор: Светлана Хаджийска

Телефони:
062 / 67 10 78; 0885 83 34 93 - директор
0879 109 370 - социален работник

e-mail: dcdu_vt@abv.bg

Кои сме ние

„Дневен център за деца и младежи с увреждания” е социална услуга, предоставяща дневни грижи за деца и младежи с различни по вид и степен увреждания.

Нашата цел

Предлагане на смислени дневни занимания, които да насърчават и поддържат уменията на деца и младежи и да надграждат възможностите им за развитие, подготвяйки ги за самостоятелен начин на живот.

Потребители

Потребителите на услугата са деца на възраст от 7 до 18 години и младежи от 18 до 35 години с физически, ментални и множествени увреждания.

Капацитет

Капацитетът на Дневния център е 36 деца и младежи.

Услуги

 • Целодневна грижа;
 • Полудневна грижа;
 • Двигателна рехабилитация;
 • Логопедични занятия;
 • Педагогическа и психологическа подкрепа;
 • Социална интеграция;
 • Арт-терапия;
 • Почасов прием от специалисти;
 • Консултиране на родители;
 • Храна;
 • Транспорт.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.