Наблюдавано жилище за младежи в риск

Адрес: гр. Вeлико Търново, ул. "Константин Паница" бл. 6, вх. А, ет. 3, ап. 7

Офис: гр. Велико Търново бул. "България" 24

Управител: Здравка Тенева-Николова

Tелефон: 062/601 406

e-mail : ng_vt@abv.bg

Кои сме ние

„Наблюдавано жилище” е форма на социална услуга за оказване на помощ и подкрепа в прехода към самостоятелен начин на живот на младежи, напускащи специализирани институции за деца лишени от родителска грижа, както и младежи от 18 до 25 години в риск от общността, останали без подкрепа от семействата си.

Нашата цел

  • Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на младежите, настанени в Наблюдаваното жилище;
  • Осигуряване на условия за самостоятелен и независим живот в подходяща среда близка до семейната, с възможност за подкрепа на екип от професионалисти.

Потребители

  • Младежи от 18 до 25 години, напускащи специализирани институции;
  • Младежи от 18 до 25 години в риск от общността, които не получават подкрепа от семействата си и които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода им към самостоятелен живот.

Капацитет

В „Наблюдаваното жилище” могат да бъдат приети 4 младежи.

Услуги

  • Осигуряване на временно място за живеене и подкрепа на младежите в прехода към самостоятелен живот за срок до една година;
  • Помощ и съдействие при търсене и намиране на работа;
  • Социално и психологическо консултиране;
  • Подкрепа за разширяване на социалната мрежа на младежите;
  • Информиране.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.